Danh mục sản phẩm

ELCB Fuji Electric

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 4.639.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
4.980.000₫ 9.619.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 2.638.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
2.830.000₫ 5.468.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG Giảm 1.431.612₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG
1.532.388₫ 2.964.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG Giảm 1.062.516₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG
1.485.484₫ 2.548.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.088.199₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG
1.164.801₫ 2.253.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG
1.143.087₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800 Giảm 906.000₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800
981.600₫ 1.887.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250 Giảm 851.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250
922.100₫ 1.773.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0) Giảm 1.152.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0)
1.248.100₫ 2.400.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin) Giảm 686.400₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin)
743.600₫ 1.430.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB Fuji Electric frame size 100 Giảm 474.100₫ Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB Fuji Electric frame size 100
513.700₫ 987.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800 Giảm 568.700₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800
616.000₫ 1.184.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250 Giảm 473.600₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250
513.100₫ 986.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100 Giảm 473.600₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100
513.100₫ 986.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100 Giảm 493.700₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100
534.800₫ 1.028.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 25.334₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.508.066₫ 2.533.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo