Danh mục sản phẩm

ELCB Fuji Electric

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 114.700₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.620.300₫ 5.735.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 105.440₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.166.560₫ 5.272.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 110.041₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.392.027₫ 5.502.068₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 66.672₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.266.944₫ 3.333.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 49.420₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.421.580₫ 2.471.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.364.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
1.463.000₫ 2.827.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG Giảm 1.500.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG
1.605.000₫ 3.105.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG Giảm 1.667.952₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG
1.806.948₫ 3.474.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG Giảm 1.345.344₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG
1.457.456₫ 2.802.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.127.280₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG
1.221.220₫ 2.348.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG Giảm 1.106.688₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG
1.198.912₫ 2.305.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800 Giảm 1.146.816₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800
1.242.384₫ 2.389.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250 Giảm 922.944₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250
999.856₫ 1.922.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0) Giảm 1.780.416₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0)
1.928.784₫ 3.709.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin) Giảm 595.584₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin)
645.216₫ 1.240.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB Fuji Electric frame size 100 Giảm 185.856₫ Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB Fuji Electric frame size 100
201.344₫ 387.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800 Giảm 534.864₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800
579.436₫ 1.114.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250 Giảm 353.760₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250
383.240₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100 Giảm 185.856₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100
201.344₫ 387.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100 Giảm 349.008₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100
378.092₫ 727.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 51.926₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.544.382₫ 2.596.308₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x