Danh mục sản phẩm

Phân phối biến dòng (biến áp dòng) chính hãng, chất lượng

Biến dòng Selec loại vuông SPCT Giảm 134.000₫ Biến dòng Selec loại vuông SPCT
201.000₫ 335.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Biến dòng KDE loại vuông KDE15050IIR Giảm 641.725₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE15050IIR
1.191.775₫ 1.833.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE120IR Giảm 224.910₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE120IR
417.690₫ 642.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE100IR Giảm 214.550₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE100IR
398.450₫ 613.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE80IR Giảm 136.150₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE80IR
252.850₫ 389.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE60IR Giảm 128.450₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE60IR
238.550₫ 367.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE50IR-800/5A Giảm 99.750₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE50IR-800/5A
185.250₫ 285.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE40IR Giảm 67.200₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE40IR
124.800₫ 192.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE30IR Giảm 59.575₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE30IR
110.825₫ 170.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE10480 Giảm 180.950₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE10480
336.050₫ 517.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE8660 Giảm 137.830₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE8660
255.970₫ 393.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE8030 Giảm 101.430₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE8030
188.370₫ 289.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE7440-800/5A Giảm 108.675₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE7440-800/5A
201.825₫ 310.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2640 Giảm 78.400₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2640
145.600₫ 224.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 1) Giảm 62.300₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 1)
115.700₫ 178.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 3) Giảm 86.450₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 3)
160.550₫ 247.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-110-2 Giảm 134.400₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-110-2
249.600₫ 384.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-90-2 Giảm 121.800₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-90-2
226.200₫ 348.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-58-2 Giảm 81.900₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-58-2
152.100₫ 234.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-35-2 Giảm 58.800₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-35-2
109.200₫ 168.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn KDE58 Giảm 87.500₫ Biến dòng KDE loại tròn KDE58
162.500₫ 250.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn KDE35 Giảm 87.500₫ Biến dòng KDE loại tròn KDE35
162.500₫ 250.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam

1. Biến dòng là gì?

Biến dòng (hay còn gọi là biến áp dòng) là một loại biến áp được sử dụng để thay đổi giá trị dòng điện mà không thay đổi giá trị điện áp của nguồn điện. Nó hoạt động bằng cách có hai cuộn dây quấn xung quanh một lõi từ chất lượng cao, và khi một dòng điện đi qua một trong các cuộn dây, nó tạo ra một trường từ trong lõi và kích thích một dòng điện khác trong cuộn dây còn lại.

Biến dòng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như trong các ứng dụng đo lường và kiểm tra dòng điện trong hệ thống điện, bảo vệ các thiết bị điện khỏi quá tải và ngắn mạch, và điều khiển các thiết bị điện tử.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x