Danh mục sản phẩm

MCCB 3P chính hãng

ELCB Shihlin BL630-HN 3P 630A 50kA Giảm 5.234.600₫ ELCB Shihlin BL630-HN 3P 630A 50kA
9.721.400₫ 14.956.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL630-HN 3P 500A 50kA Giảm 5.234.600₫ ELCB Shihlin BL630-HN 3P 500A 50kA
9.721.400₫ 14.956.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL400-SN 3P 400A 35kA Giảm 3.228.050₫ ELCB Shihlin BL400-SN 3P 400A 35kA
5.994.950₫ 9.223.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL400-SN 3P 350A 35kA Giảm 3.228.050₫ ELCB Shihlin BL400-SN 3P 350A 35kA
5.994.950₫ 9.223.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL400-SN 3P 300A 35kA Giảm 3.228.050₫ ELCB Shihlin BL400-SN 3P 300A 35kA
5.994.950₫ 9.223.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL400-SN 3P 250A 35kA Giảm 3.228.050₫ ELCB Shihlin BL400-SN 3P 250A 35kA
5.994.950₫ 9.223.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL250-SN 3P 250A 30kA Giảm 1.526.700₫ ELCB Shihlin BL250-SN 3P 250A 30kA
2.835.300₫ 4.362.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL250-SN 3P 225A 30kA Giảm 1.526.700₫ ELCB Shihlin BL250-SN 3P 225A 30kA
2.835.300₫ 4.362.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL250-SN 3P 225A 30kA Giảm 1.526.700₫ ELCB Shihlin BL250-SN 3P 225A 30kA
2.835.300₫ 4.362.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL250-SN 3P 200A 30kA Giảm 1.526.700₫ ELCB Shihlin BL250-SN 3P 200A 30kA
2.835.300₫ 4.362.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL250-SN 3P 175A 30kA Giảm 1.526.700₫ ELCB Shihlin BL250-SN 3P 175A 30kA
2.835.300₫ 4.362.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL160-SN 3P 160A 30kA Giảm 1.517.950₫ ELCB Shihlin BL160-SN 3P 160A 30kA
2.819.050₫ 4.337.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL160-SN 3P 140A 30kA Giảm 1.517.950₫ ELCB Shihlin BL160-SN 3P 140A 30kA
2.819.050₫ 4.337.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL160-SN 3P 125A 30kA Giảm 1.517.950₫ ELCB Shihlin BL160-SN 3P 125A 30kA
2.819.050₫ 4.337.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 100A 15kA Giảm 776.650₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 100A 15kA
1.442.350₫ 2.219.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 75A 15kA Giảm 776.650₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 75A 15kA
1.442.350₫ 2.219.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 60A 15kA Giảm 776.650₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 60A 15kA
1.442.350₫ 2.219.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 50A 15kA Giảm 732.900₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 50A 15kA
1.361.100₫ 2.094.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 40A 15kA Giảm 732.900₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 40A 15kA
1.361.100₫ 2.094.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 30A 15kA Giảm 732.900₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 30A 15kA
1.361.100₫ 2.094.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 20A 15kA Giảm 732.900₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 20A 15kA
1.361.100₫ 2.094.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB Shihlin BL100-SN 3P 15A 15kA Giảm 732.900₫ ELCB Shihlin BL100-SN 3P 15A 15kA
1.361.100₫ 2.094.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-LTA 3P 630A 36kA Giảm 3.422.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-LTA 3P 630A 36kA
6.355.700₫ 9.778.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-SN 3P 800A 50kA Giảm 4.493.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-SN 3P 800A 50kA
8.344.700₫ 12.838.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-SN 3P 700A 50kA Giảm 4.493.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-SN 3P 700A 50kA
8.344.700₫ 12.838.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-CN 3P 800A 35kA Giảm 3.442.600₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-CN 3P 800A 35kA
6.393.400₫ 9.836.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-CN 3P 700A 35kA Giảm 3.442.600₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM800-CN 3P 700A 35kA
6.393.400₫ 9.836.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 630A 70kA Giảm 5.889.800₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 630A 70kA
10.938.200₫ 16.828.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 600A 70kA Giảm 5.889.800₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 600A 70kA
10.938.200₫ 16.828.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 500A 70kA Giảm 5.889.800₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM630s-RTA 3P 500A 70kA
10.938.200₫ 16.828.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

MCCB 3P là một loại thiết bị cắt mạch có khả năng bảo vệ quá dòng được sử dụng trong hệ thống điện. MCCB viết tắt của cụm từ Molded Case Circuit Breaker, có nghĩa là thiết bị cắt mạch có vỏ được đúc. 3P chỉ ra rằng MCCB bao gồm ba cực pha (P).

MCCB 3P được sử dụng để bảo vệ các mạch điện trong nhà, văn phòng, công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và các ứng dụng điện khác. Khi có sự cố quá dòng xảy ra trên mạng lưới điện, MCCB 3P sẽ tự động ngắt mạch để bảo vệ thiết bị điện và giảm nguy cơ tai nạn điện.

MCCB 3P có khả năng bảo vệ ba cực pha cùng một lúc, do đó thường được sử dụng trong các ứng dụng điện có nhu cầu bảo vệ các mạch pha ba pha. Nó cũng có khả năng cắt mạch với dòng điện lớn hơn so với MCB (Miniature Circuit Breaker) thông thường, do đó được sử dụng trong các mạch có nhu cầu bảo vệ với dòng điện lớn hơn.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x