Danh mục sản phẩm

MCCB 3P chính hãng

MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A Giảm 28.720.736₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A
61.031.564₫ 89.752.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A Giảm 19.490.944₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A
41.418.256₫ 60.909.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A Giảm 15.075.808₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A
32.036.092₫ 47.111.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A Giảm 11.399.872₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A
24.224.728₫ 35.624.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A Giảm 8.360.704₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A
17.766.496₫ 26.127.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A Giảm 11.147.840₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A
23.689.160₫ 34.837.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A Giảm 8.995.712₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A
19.115.888₫ 28.111.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A Giảm 5.389.120₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A
11.451.880₫ 16.841.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A Giảm 4.084.256₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A
8.679.044₫ 12.763.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A Giảm 7.553.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A
16.050.584₫ 23.603.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A Giảm 3.769.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A
8.009.584₫ 11.778.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A Giảm 3.231.008₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A
6.865.892₫ 10.096.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A Giảm 6.890.400₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A
14.642.100₫ 21.532.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A Giảm 3.077.184₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A
6.539.016₫ 9.616.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A Giảm 2.412.608₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A
5.126.792₫ 7.539.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A Giảm 4.248.992₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A
9.029.108₫ 13.278.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A Giảm 2.608.672₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A
5.543.428₫ 8.152.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A Giảm 2.052.512₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A
4.361.588₫ 6.414.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A Giảm 1.739.232₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A
3.695.868₫ 5.435.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A Giảm 1.254.176₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A
2.665.124₫ 3.919.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A Giảm 2.557.280₫ MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A
5.434.220₫ 7.991.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A Giảm 1.640.320₫ MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A
3.485.680₫ 5.126.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A Giảm 685.696₫ MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A
1.457.104₫ 2.142.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A Giảm 374.880₫ MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A
796.620₫ 1.171.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA Giảm 64.030₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA
3.137.454₫ 3.201.484₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA Giảm 48.929₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA
2.397.515₫ 2.446.444₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA Giảm 58.927₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA
2.887.445₫ 2.946.372₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA Giảm 60.792₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA
2.978.816₫ 3.039.608₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

MCCB 3P là một loại thiết bị cắt mạch có khả năng bảo vệ quá dòng được sử dụng trong hệ thống điện. MCCB viết tắt của cụm từ Molded Case Circuit Breaker, có nghĩa là thiết bị cắt mạch có vỏ được đúc. 3P chỉ ra rằng MCCB bao gồm ba cực pha (P).

MCCB 3P được sử dụng để bảo vệ các mạch điện trong nhà, văn phòng, công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và các ứng dụng điện khác. Khi có sự cố quá dòng xảy ra trên mạng lưới điện, MCCB 3P sẽ tự động ngắt mạch để bảo vệ thiết bị điện và giảm nguy cơ tai nạn điện.

MCCB 3P có khả năng bảo vệ ba cực pha cùng một lúc, do đó thường được sử dụng trong các ứng dụng điện có nhu cầu bảo vệ các mạch pha ba pha. Nó cũng có khả năng cắt mạch với dòng điện lớn hơn so với MCB (Miniature Circuit Breaker) thông thường, do đó được sử dụng trong các mạch có nhu cầu bảo vệ với dòng điện lớn hơn.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x