Danh mục sản phẩm

Phân phối Relay (role) nhiệt chính hãng, chất lượng

Role nhiệt IEK Karat RTI-6376 dải điều chỉnh 125A - 200A Giảm 968.352₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-6376 dải điều chỉnh 125A - 200A
2.057.748₫ 3.026.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5376 dải điều chỉnh 150A - 180A Giảm 860.640₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5376 dải điều chỉnh 150A - 180A
1.828.860₫ 2.689.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A Giảm 217.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A
461.516₫ 678.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A Giảm 206.624₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A
439.076₫ 645.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A Giảm 165.088₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A
350.812₫ 515.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 177.760₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A
377.740₫ 555.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A Giảm 110.880₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A
235.620₫ 346.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A Giảm 237.050₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A
711.150₫ 948.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 234.850₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A
704.550₫ 939.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu

1. Relay (role) nhiệt là gì?

Relay (role) nhiệt, hay còn gọi là relay bảo vệ nhiệt, là một loại thiết bị bảo vệ mạch điện trong các hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác. Relay nhiệt được sử dụng để giám sát nhiệt độ của một thiết bị hoặc một mạch điện và ngắt mạch khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc hỏa hoạn.

Relay nhiệt thường được kết nối trực tiếp vào mạch điện và giám sát nhiệt độ bằng cách sử dụng một cặp đồng hồ nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá giới hạn, đồng hồ nhiệt sẽ triệt tiêu và kích hoạt cuộn dây điện từ trong relay nhiệt. Cuộn dây điện từ sẽ tạo ra một trường từ để kích hoạt tiếp điểm điện cơ, ngắt mạch điện và bảo vệ thiết bị hoặc mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.

Relay nhiệt có nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

  • Khả năng bảo vệ mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.
  • Khả năng ngắt mạch điện khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
  • Khả năng được cấu hình và điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của hệ thống điện.

Relay nhiệt là một phần quan trọng của hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và các thiết bị điện. Relay nhiệt thường được sử dụng trong các ứng dụng như tủ điện, hệ thống điều khiển và bảo vệ động cơ, hệ thống quản lý nhiệt độ trong tòa nhà, hệ thống quản lý nhiệt trong thiết bị điện tử và các ứng dụng khác.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x