Danh mục sản phẩm

Role nhiệt chính hãng

Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A Giảm 237.050₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A
711.150₫ 948.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 234.850₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A
704.550₫ 939.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A Giảm 180.950₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A
542.850₫ 723.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 172.425₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A
517.275₫ 689.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Chint NXR-630 1NO+1NC Giảm 2.082.168₫ Role nhiệt Chint NXR-630 1NO+1NC
3.123.252₫ 5.205.420₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-200 1NO+1NC Giảm 1.339.712₫ Role nhiệt Chint NXR-200 1NO+1NC
2.009.568₫ 3.349.280₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-100 1NO+1NC Giảm 227.964₫ Role nhiệt Chint NXR-100 1NO+1NC
341.946₫ 569.910₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-38 1NO+1NC Giảm 143.264₫ Role nhiệt Chint NXR-38 1NO+1NC
214.896₫ 358.160₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-25 1NO+1NC Giảm 114.708₫ Role nhiệt Chint NXR-25 1NO+1NC
172.062₫ 286.770₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 55.176₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.703.624₫ 2.758.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 865.590₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.147.410₫ 2.013.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 581.790₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
771.210₫ 1.353.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 364.210₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
482.790₫ 847.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a Giảm 177.375₫ Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a
235.125₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 153.725₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
203.775₫ 357.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800 Giảm 320.496₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800
347.204₫ 667.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400 Giảm 1.431.408₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400
1.550.692₫ 2.982.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220 Giảm 1.218.624₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220
1.320.176₫ 2.538.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x