Danh mục sản phẩm

Phân phối Relay (role) nhiệt chính hãng, chất lượng

Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A Giảm 237.050₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A
711.150₫ 948.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 234.850₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A
704.550₫ 939.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A Giảm 180.950₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A
542.850₫ 723.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 172.425₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A
517.275₫ 689.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Chint NXR-630 1NO+1NC Giảm 2.082.168₫ Role nhiệt Chint NXR-630 1NO+1NC
3.123.252₫ 5.205.420₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-200 1NO+1NC Giảm 1.339.712₫ Role nhiệt Chint NXR-200 1NO+1NC
2.009.568₫ 3.349.280₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-100 1NO+1NC Giảm 227.964₫ Role nhiệt Chint NXR-100 1NO+1NC
341.946₫ 569.910₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-38 1NO+1NC Giảm 143.264₫ Role nhiệt Chint NXR-38 1NO+1NC
214.896₫ 358.160₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-25 1NO+1NC Giảm 114.708₫ Role nhiệt Chint NXR-25 1NO+1NC
172.062₫ 286.770₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 55.176₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.703.624₫ 2.758.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 865.590₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.147.410₫ 2.013.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 581.790₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
771.210₫ 1.353.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 364.210₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
482.790₫ 847.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 177.375₫ Role nhiệt LS MT-32 cho Contactor MC-9b đến MC-40a
235.125₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 153.725₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
203.775₫ 357.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800 Giảm 338.976₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800
367.224₫ 706.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400 Giảm 1.516.944₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400
1.643.356₫ 3.160.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220 Giảm 1.292.016₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220
1.399.684₫ 2.691.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật

1. Relay (role) nhiệt là gì?

Relay (role) nhiệt, hay còn gọi là relay bảo vệ nhiệt, là một loại thiết bị bảo vệ mạch điện trong các hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác. Relay nhiệt được sử dụng để giám sát nhiệt độ của một thiết bị hoặc một mạch điện và ngắt mạch khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc hỏa hoạn.

Relay nhiệt thường được kết nối trực tiếp vào mạch điện và giám sát nhiệt độ bằng cách sử dụng một cặp đồng hồ nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá giới hạn, đồng hồ nhiệt sẽ triệt tiêu và kích hoạt cuộn dây điện từ trong relay nhiệt. Cuộn dây điện từ sẽ tạo ra một trường từ để kích hoạt tiếp điểm điện cơ, ngắt mạch điện và bảo vệ thiết bị hoặc mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.

Relay nhiệt có nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

  • Khả năng bảo vệ mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.
  • Khả năng ngắt mạch điện khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
  • Khả năng được cấu hình và điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của hệ thống điện.

Relay nhiệt là một phần quan trọng của hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và các thiết bị điện. Relay nhiệt thường được sử dụng trong các ứng dụng như tủ điện, hệ thống điều khiển và bảo vệ động cơ, hệ thống quản lý nhiệt độ trong tòa nhà, hệ thống quản lý nhiệt trong thiết bị điện tử và các ứng dụng khác.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x