Danh mục sản phẩm

Role nhiệt

Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 26.025₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.576.475₫ 2.602.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 708.100₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.018.900₫ 1.727.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 473.500₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
681.500₫ 1.155.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 318.000₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
457.500₫ 775.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a Giảm 144.300₫ Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a
207.700₫ 352.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 130.800₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
188.200₫ 319.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800 Giảm 721.500₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800
309.200₫ 1.030.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400 Giảm 13.807₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400
1.366.893₫ 1.380.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220 Giảm 11.751₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220
1.163.349₫ 1.175.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N120 dùng cho Contactor S-N125, S-N150 Giảm 1.126.500₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N120 dùng cho Contactor S-N125, S-N150
482.800₫ 1.609.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T100 dùng cho Contactor S-T100 Giảm 796.900₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T100 dùng cho Contactor S-T100
341.600₫ 1.138.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T65 dùng cho Contactor S-T65, S-T80 Giảm 721.500₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T65 dùng cho Contactor S-T65, S-T80
309.200₫ 1.030.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T50 dùng cho Contactor S-T50 Giảm 546.700₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T50 dùng cho Contactor S-T50
234.300₫ 781.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T25 dùng cho Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 Giảm 438.100₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T25 dùng cho Contactor S-T21, S-T25, S-T35, S-T50
187.800₫ 625.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T18 dùng cho Contactor S-T10, S-T12, S-T20 Giảm 386.500₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T18 dùng cho Contactor S-T10, S-T12, S-T20
165.700₫ 552.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14 Giảm 44.650₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14
4.420.350₫ 4.465.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12 Giảm 26.747₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12
2.647.953₫ 2.674.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10 Giảm 23.080₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10
2.284.920₫ 2.308.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8 Giảm 1.090.800₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8
1.181.800₫ 2.272.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7 Giảm 812.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7
880.300₫ 1.692.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6 Giảm 644.700₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6
698.400₫ 1.343.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Giảm 548.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
594.300₫ 1.142.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Giảm 419.800₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
454.700₫ 874.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Giảm 451.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
489.100₫ 940.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Giảm 345.300₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
374.100₫ 719.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Giảm 343.200₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
371.800₫ 715.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Giảm 262.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
284.300₫ 546.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05 Giảm 187.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05
203.100₫ 390.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo