Danh mục sản phẩm

Phân phối Relay (role) nhiệt chính hãng, chất lượng

f Role nhiệt Chint NXR-25 0.16-0.25A Giảm 114.708₫ f Role nhiệt Chint NXR-25 0.16-0.25A
172.062₫ 286.770₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt LS MT-800 520-800A dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 111.606₫ Role nhiệt LS MT-800 520-800A dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
5.468.694₫ 5.580.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-800 400-630A dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 111.606₫ Role nhiệt LS MT-800 400-630A dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
5.468.694₫ 5.580.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-400 260-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 60.192₫ Role nhiệt LS MT-400 260-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.949.408₫ 3.009.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-400 200-330 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 60.192₫ Role nhiệt LS MT-400 200-330 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.949.408₫ 3.009.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 120-185A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 42.009₫ Role nhiệt LS MT-225 120-185A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
2.058.441₫ 2.100.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 120-185A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 42.009₫ Role nhiệt LS MT-225 120-185A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
2.058.441₫ 2.100.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 100-160A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 42.009₫ Role nhiệt LS MT-225 100-160A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
2.058.441₫ 2.100.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 85-125A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 42.009₫ Role nhiệt LS MT-225 85-125A dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
2.058.441₫ 2.100.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 110-150A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 969.650₫ Role nhiệt LS MT-150 110-150A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.285.350₫ 2.255.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 95-130A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 969.650₫ Role nhiệt LS MT-150 95-130A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.285.350₫ 2.255.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 80-105A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 969.650₫ Role nhiệt LS MT-150 80-105A dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.285.350₫ 2.255.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 80-100A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 80-100A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 70-95A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 70-95A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 63-85A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 63-85A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 54-75A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 54-75A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 45-65A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 392.590₫ Role nhiệt LS MT-63 45-65A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 34-50A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 392.590₫ Role nhiệt LS MT-63 34-50A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 28-40A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 28-40A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 22-32A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 22-32A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 18-25A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 18-25A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 16-22A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 16-22A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 6-9A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 6-9A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 5-8A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 5-8A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 4-6A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 4-6A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 2.5-4A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 2.5-4A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 1.6-2.5A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 1.6-2.5A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 1-1.6A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 1-1.6A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 063-1A cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 203.390₫ Role nhiệt LS MT-32 063-1A cho Contactor MC-9b đến MC-40a
269.610₫ 473.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-12 12-18A dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 184.470₫ Role nhiệt LS MT-12 12-18A dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
244.530₫ 429.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

1. Relay (role) nhiệt là gì?

Relay (role) nhiệt, hay còn gọi là relay bảo vệ nhiệt, là một loại thiết bị bảo vệ mạch điện trong các hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác. Relay nhiệt được sử dụng để giám sát nhiệt độ của một thiết bị hoặc một mạch điện và ngắt mạch khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc hỏa hoạn.

Relay nhiệt thường được kết nối trực tiếp vào mạch điện và giám sát nhiệt độ bằng cách sử dụng một cặp đồng hồ nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá giới hạn, đồng hồ nhiệt sẽ triệt tiêu và kích hoạt cuộn dây điện từ trong relay nhiệt. Cuộn dây điện từ sẽ tạo ra một trường từ để kích hoạt tiếp điểm điện cơ, ngắt mạch điện và bảo vệ thiết bị hoặc mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.

Relay nhiệt có nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

  • Khả năng bảo vệ mạch điện khỏi sự tấn công của nhiệt độ cao.
  • Khả năng ngắt mạch điện khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép.
  • Khả năng được cấu hình và điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của hệ thống điện.

Relay nhiệt là một phần quan trọng của hệ thống điện công nghiệp và các ứng dụng khác, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và các thiết bị điện. Relay nhiệt thường được sử dụng trong các ứng dụng như tủ điện, hệ thống điều khiển và bảo vệ động cơ, hệ thống quản lý nhiệt độ trong tòa nhà, hệ thống quản lý nhiệt trong thiết bị điện tử và các ứng dụng khác.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x