Danh mục sản phẩm

Role nhiệt - Khoảng chinh dòng từ 12A -> 150A

Role nhiệt LS MT-95 80-100A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 80-100A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 70-95A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 70-95A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 63-85A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 63-85A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 54-75A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 54-75A dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 45-65A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 392.590₫ Role nhiệt LS MT-63 45-65A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 34-50A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 392.590₫ Role nhiệt LS MT-63 34-50A dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A Giảm 217.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A
461.516₫ 678.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A Giảm 206.624₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A
439.076₫ 645.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt Chint NXR-100 Giảm 227.964₫ Role nhiệt Chint NXR-100
341.946₫ 569.910₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Chint NXR-38 Giảm 143.264₫ Role nhiệt Chint NXR-38
214.896₫ 358.160₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 662.200₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 392.590₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt Mitsubishi TH-N120 dùng cho Contactor S-N125, S-N150 Giảm 530.640₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N120 dùng cho Contactor S-N125, S-N150
574.860₫ 1.105.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T100 dùng cho Contactor S-T100 Giảm 375.408₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T100 dùng cho Contactor S-T100
406.692₫ 782.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T65 dùng cho Contactor S-T65, S-T80 Giảm 338.976₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T65 dùng cho Contactor S-T65, S-T80
367.224₫ 706.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T50 dùng cho Contactor S-T50 Giảm 257.136₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T50 dùng cho Contactor S-T50
278.564₫ 535.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Giảm 440.880₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
477.620₫ 918.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Giảm 362.736₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
392.964₫ 755.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Giảm 276.144₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
299.156₫ 575.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x