Danh mục sản phẩm

Phân phối đồng hồ đo (Ampe, Hz, Volt, đa năng) chính hãng

Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM384-R-C hiển thị LED Giảm 1.371.200₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM384-R-C hiển thị LED
2.056.800₫ 3.428.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM384-C hiển thị LED Giảm 1.371.200₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM384-C hiển thị LED
2.056.800₫ 3.428.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM284 hiển thị LED Giảm 1.122.000₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM284 hiển thị LED
1.683.000₫ 2.805.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A hiển thị LCD Giảm 922.800₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec MFM383A hiển thị LCD
1.384.200₫ 2.307.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM4M-3P-C-100A hiển thị LCD Giảm 1.442.000₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM4M-3P-C-100A hiển thị LCD
2.163.000₫ 3.605.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM2M-1P-C-100A-CE hiển thị LCD Giảm 548.000₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM2M-1P-C-100A-CE hiển thị LCD
822.000₫ 1.370.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM368-C hiển thị LCD Giảm 897.600₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec EM368-C hiển thị LCD
1.346.400₫ 2.244.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec MX300 hiển thị LED Giảm 253.600₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec MX300 hiển thị LED
380.400₫ 634.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec VAF39A hiển thị LED Giảm 618.000₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec VAF39A hiển thị LED
927.000₫ 1.545.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo đa chức năng Selec VAF36A hiển thị LCD Giảm 618.000₫ Đồng hồ đo đa chức năng Selec VAF36A hiển thị LCD
927.000₫ 1.545.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo điện áp 3 pha Selec MV2307 hiển thị LCD Giảm 294.400₫ Đồng hồ đo điện áp 3 pha Selec MV2307 hiển thị LCD
441.600₫ 736.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo điện áp Selec MV hiển thị LCD Giảm 224.800₫ Đồng hồ đo điện áp Selec MV hiển thị LCD
337.200₫ 562.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo dòng điện AC Selec MA2301 hiển thị LCD Giảm 306.800₫ Đồng hồ đo dòng điện AC Selec MA2301 hiển thị LCD
460.200₫ 767.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo dòng điện AC Selec MA hiển thị LCD Giảm 229.600₫ Đồng hồ đo dòng điện AC Selec MA hiển thị LCD
344.400₫ 574.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo điện áp DC Selec MV15-DC-200V hiển thị LED Giảm 282.400₫ Đồng hồ đo điện áp DC Selec MV15-DC-200V hiển thị LED
423.600₫ 706.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo điện áp DC Selec MA 75mV hiển thị LED Giảm 219.600₫ Đồng hồ đo điện áp DC Selec MA 75mV hiển thị LED
329.400₫ 549.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo dòng điện DC Selec MA12 hiển thị LED Giảm 274.400₫ Đồng hồ đo dòng điện DC Selec MA12 hiển thị LED
411.600₫ 686.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo hệ số Cosphi Selec MP hiển thị LED Giảm 224.800₫ Đồng hồ đo hệ số Cosphi Selec MP hiển thị LED
337.200₫ 562.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo tần số Selec MF hiển thị LED Giảm 174.800₫ Đồng hồ đo tần số Selec MF hiển thị LED
262.200₫ 437.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo Volt Selec dạng kim 300V - 500V AC Giảm 64.800₫ Đồng hồ đo Volt Selec dạng kim 300V - 500V AC
97.200₫ 162.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo Ampe Selec dạng kim 5A - 4000A Giảm 64.800₫ Đồng hồ đo Ampe Selec dạng kim 5A - 4000A
97.200₫ 162.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE81L Giảm 1.410.000₫ Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE81L
1.458.000₫ 2.868.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE383A Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE383A
1.500.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam


Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x