Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 6A -> 25A

Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC Giảm 337.150₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC
1.011.450₫ 1.348.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC Giảm 240.900₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC
722.700₫ 963.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC Giảm 180.675₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC
542.025₫ 722.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC Giảm 149.325₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC
447.975₫ 597.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 331.100₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
438.900₫ 770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 269.610₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
357.390₫ 627.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 186.835₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
247.665₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 245.960₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
326.040₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC Giảm 146.630₫ Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC
194.370₫ 341.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC Giảm 379.104₫ Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC
410.696₫ 789.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC Giảm 331.584₫ Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC
359.216₫ 690.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC Giảm 222.288₫ Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC
240.812₫ 463.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC Giảm 185.328₫ Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC
200.772₫ 386.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 351.120₫ Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
380.380₫ 731.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC) Giảm 330.528₫ Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC)
358.072₫ 688.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC Giảm 327.400₫ Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC
354.600₫ 682.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 239.700₫ Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
259.700₫ 499.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC Giảm 211.200₫ Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC
228.800₫ 440.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC Giảm 174.240₫ Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC
188.760₫ 363.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x