Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 6A -> 25A

Contactor Shihlin S-P21A 21A coil 220VAC Giảm 184.100₫ Contactor Shihlin S-P21A 21A coil 220VAC
341.900₫ 526.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P16 18A coil 220VAC Giảm 177.100₫ Contactor Shihlin S-P16 18A coil 220VAC
328.900₫ 506.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P12T 12A coil 220VAC Giảm 133.000₫ Contactor Shihlin S-P12T 12A coil 220VAC
247.000₫ 380.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P11 12A coil 220VAC Giảm 121.450₫ Contactor Shihlin S-P11 12A coil 220VAC
225.550₫ 347.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P9T 9A coil 220VAC Giảm 108.150₫ Contactor Shihlin S-P9T 9A coil 220VAC
200.850₫ 309.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P09 9A coil 220VAC Giảm 103.600₫ Contactor Shihlin S-P09 9A coil 220VAC
192.400₫ 296.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor Shihlin S-P06 6A coil 220VAC Giảm 121.150₫ Contactor Shihlin S-P06 6A coil 220VAC
147.850₫ 269.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Contactor IEK Armat KMI-A-22512 LC1D 25А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 342.848₫ Contactor IEK Armat KMI-A-22512 LC1D 25А, coil 230V AC, 1NO+1NC
728.552₫ 1.071.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-11812 LC1D 18А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 247.456₫ Contactor IEK Armat KMI-A-11812 LC1D 18А, coil 230V AC, 1NO+1NC
525.844₫ 773.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-11212 LC1D 12А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 181.280₫ Contactor IEK Armat KMI-A-11212 LC1D 12А, coil 230V AC, 1NO+1NC
385.220₫ 566.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-10912 LC1D 9А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 153.472₫ Contactor IEK Armat KMI-A-10912 LC1D 9А, coil 230V AC, 1NO+1NC
326.128₫ 479.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-10612 LC1D 6А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 153.472₫ Contactor IEK Armat KMI-A-10612 LC1D 6А, coil 230V AC, 1NO+1NC
326.128₫ 479.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-22511 25A, coil 230V AC, 1NC Giảm 203.456₫ Contactor IEK Karat KMI-22511 25A, coil 230V AC, 1NC
432.344₫ 635.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-22510 25A, coil 230V AC, 1NO Giảm 203.456₫ Contactor IEK Karat KMI-22510 25A, coil 230V AC, 1NO
432.344₫ 635.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-11811 18A, coil 230V AC, 1NC Giảm 163.680₫ Contactor IEK Karat KMI-11811 18A, coil 230V AC, 1NC
347.820₫ 511.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-11810 18A, coil 230V AC, 1NO Giảm 163.680₫ Contactor IEK Karat KMI-11810 18A, coil 230V AC, 1NO
347.820₫ 511.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-11211 12A, coil 220V AC, 1NC Giảm 103.136₫ Contactor IEK Karat KMI-11211 12A, coil 220V AC, 1NC
219.164₫ 322.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-11210 12A, coil 220V AC, 1NO Giảm 103.136₫ Contactor IEK Karat KMI-11210 12A, coil 220V AC, 1NO
219.164₫ 322.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-10911 9A, coil 220V AC, 1NC Giảm 89.760₫ Contactor IEK Karat KMI-10911 9A, coil 220V AC, 1NC
190.740₫ 280.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-10910 9A, coil 220V AC, 1NO Giảm 89.760₫ Contactor IEK Karat KMI-10910 9A, coil 220V AC, 1NO
190.740₫ 280.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC Giảm 337.150₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC
1.011.450₫ 1.348.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC Giảm 240.900₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC
722.700₫ 963.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC Giảm 180.675₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC
542.025₫ 722.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC Giảm 149.325₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC
447.975₫ 597.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Chint NXC-25 25A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 151.492₫ Contactor Chint NXC-25 25A coil 220V AC, 1NO+1NC
227.238₫ 378.730₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-22 22A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 114.224₫ Contactor Chint NXC-22 22A coil 220V AC, 1NO+1NC
171.336₫ 285.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-16 16A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 106.480₫ Contactor Chint NXC-16 16A coil 220V AC, 1NO+1NC
159.720₫ 266.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-18 18A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 102.124₫ Contactor Chint NXC-18 18A coil 220V AC, 1NO+1NC
153.186₫ 255.310₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-12 12A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 99.704₫ Contactor Chint NXC-12 12A coil 220V AC, 1NO+1NC
149.556₫ 249.260₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-09 9A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 93.896₫ Contactor Chint NXC-09 9A coil 220V AC, 1NO+1NC
140.844₫ 234.740₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x