Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 6A -> 25A

Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 315.700₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
454.300₫ 770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 257.070₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
369.930₫ 627.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 178.145₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
256.355₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 157.850₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
227.150₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 234.520₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
337.480₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC Giảm 157.850₫ Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC
227.150₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC Giảm 139.810₫ Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC
201.190₫ 341.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC Giảm 363.308₫ Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC
426.492₫ 789.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC Giảm 317.768₫ Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC
373.032₫ 690.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC Giảm 213.026₫ Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC
250.074₫ 463.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC Giảm 177.606₫ Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC
208.494₫ 386.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 351.120₫ Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
380.380₫ 731.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC) Giảm 330.528₫ Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC)
358.072₫ 688.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC Giảm 327.400₫ Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC
354.600₫ 682.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 239.700₫ Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
259.700₫ 499.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC Giảm 211.200₫ Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC
228.800₫ 440.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC Giảm 174.240₫ Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC
188.760₫ 363.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x