Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 6A -> 25A

Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC Giảm 337.150₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 25A, coil 220V AC
1.011.450₫ 1.348.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC Giảm 240.900₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 18A, coil 220V AC
722.700₫ 963.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC Giảm 180.675₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 12A, coil 220V AC
542.025₫ 722.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC Giảm 149.325₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 9A, coil 220V AC
447.975₫ 597.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Chint NXC-25 25A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 151.492₫ Contactor Chint NXC-25 25A coil 220V AC, 1NO+1NC
227.238₫ 378.730₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-22 22A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 114.224₫ Contactor Chint NXC-22 22A coil 220V AC, 1NO+1NC
171.336₫ 285.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-16 16A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 106.480₫ Contactor Chint NXC-16 16A coil 220V AC, 1NO+1NC
159.720₫ 266.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-18 18A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 102.124₫ Contactor Chint NXC-18 18A coil 220V AC, 1NO+1NC
153.186₫ 255.310₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-12 12A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 99.704₫ Contactor Chint NXC-12 12A coil 220V AC, 1NO+1NC
149.556₫ 249.260₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-09 9A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 93.896₫ Contactor Chint NXC-09 9A coil 220V AC, 1NO+1NC
140.844₫ 234.740₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-06 6A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 90.024₫ Contactor Chint NXC-06 6A coil 220V AC, 1NO+1NC
135.036₫ 225.060₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor LS MC-22b 22A, coil 220VAC, tiếp điểm NO + NC Giảm 331.100₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220VAC, tiếp điểm NO + NC
438.900₫ 770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220VAC, tiếp điểm NO + NC Giảm 269.610₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220VAC, tiếp điểm NO + NC
357.390₫ 627.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 186.835₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
247.665₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 245.960₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
326.040₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC Giảm 146.630₫ Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC
194.370₫ 341.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC Giảm 401.280₫ Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC
434.720₫ 836.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC Giảm 351.648₫ Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC
380.952₫ 732.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC Giảm 236.016₫ Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC
255.684₫ 491.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC Giảm 196.416₫ Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC
212.784₫ 409.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, 220V AC, NO + NC Giảm 350.064₫ Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, 220V AC, NO + NC
379.236₫ 729.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, 220V AC, 1 tiếp điểm NO Giảm 334.224₫ Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, 220V AC, 1 tiếp điểm NO
362.076₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC Giảm 325.776₫ Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC
352.924₫ 678.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 238.656₫ Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
258.544₫ 497.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC Giảm 213.312₫ Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC
231.088₫ 444.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC Giảm 176.880₫ Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC
191.620₫ 368.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x