Danh mục sản phẩm

RCBO chính hãng

RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 4.5kA 30mA 50A Giảm 948.800₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 4.5kA 30mA 50A
1.027.900₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 6kA 30mA 40A Giảm 948.800₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 6kA 30mA 40A
1.027.900₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 4P 6kA 30mA Giảm 936.700₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 4P 6kA 30mA
1.014.700₫ 1.951.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 4.5kA 30mA 50A Giảm 674.300₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 4.5kA 30mA 50A
730.400₫ 1.404.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 6kA 30mA 40A Giảm 674.300₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 6kA 30mA 40A
730.400₫ 1.404.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P+N 6kA 30mA Giảm 736.600₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P+N 6kA 30mA
797.900₫ 1.534.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 4.5kA 30mA 50A Giảm 625.700₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 4.5kA 30mA 50A
677.800₫ 1.303.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 6kA 30mA 40A Giảm 625.700₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 6kA 30mA 40A
677.800₫ 1.303.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P 6kA 30mA Giảm 682.200₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P 6kA 30mA
739.000₫ 1.421.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 2P 4.5kA 30mA 50A Giảm 407.600₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 2P 4.5kA 30mA 50A
441.600₫ 849.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 2P 6kA 30mA 40A Giảm 407.600₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 2P 6kA 30mA 40A
441.600₫ 849.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 2P 6kA 30mA Giảm 468.300₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 2P 6kA 30mA
507.400₫ 975.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 1P+N 4.5kA 30mA 50A Giảm 198.000₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 1P+N 4.5kA 30mA 50A
214.500₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 1P+N 6kA 30mA 40A Giảm 198.000₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 1P+N 6kA 30mA 40A
214.500₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 1P+N 6kA 30mA Giảm 304.700₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 1P+N 6kA 30mA
330.000₫ 634.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo