Danh mục sản phẩm

Contactor

Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 98.439₫ Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
4.823.511₫ 4.921.950₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 1.430.825₫ Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
1.896.675₫ 3.327.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC Giảm 592.515₫ Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC
19.157.985₫ 19.750.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC Giảm 466.488₫ Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC
15.083.112₫ 15.549.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC Giảm 444.856₫ Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC
14.383.693₫ 14.828.550₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC Giảm 147.972₫ Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC
7.250.628₫ 7.398.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC Giảm 129.789₫ Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC
6.359.661₫ 6.489.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC Giảm 119.130₫ Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC
5.837.370₫ 5.956.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC Giảm 87.780₫ Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC
4.301.220₫ 4.389.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC Giảm 73.861₫ Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC
3.619.169₫ 3.693.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC Giảm 58.311₫ Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC
2.857.239₫ 2.915.550₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC Giảm 45.144₫ Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC
2.212.056₫ 2.257.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC Giảm 1.414.270₫ Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC
1.874.730₫ 3.289.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC Giảm 1.087.900₫ Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC
1.442.100₫ 2.530.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC Giảm 898.700₫ Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC
1.191.300₫ 2.090.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC Giảm 804.100₫ Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC
1.065.900₫ 1.870.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC Giảm 709.500₫ Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC
940.500₫ 1.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC Giảm 558.140₫ Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC
739.860₫ 1.298.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC Giảm 473.000₫ Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC
627.000₫ 1.100.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 331.100₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
438.900₫ 770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 269.610₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
357.390₫ 627.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 186.835₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
247.665₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 245.960₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
326.040₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC Giảm 165.550₫ Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC
219.450₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC Giảm 146.630₫ Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC
194.370₫ 341.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC Giảm 1.781.472₫ Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC
1.929.928₫ 3.711.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC Giảm 1.556.544₫ Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC
1.686.256₫ 3.242.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC Giảm 1.076.064₫ Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC
1.165.736₫ 2.241.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC Giảm 1.022.208₫ Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC
1.107.392₫ 2.129.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x