Danh mục sản phẩm

Contactor

(đang cập nhật)

Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC Giảm 37.124.200₫ Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC
40.217.900₫ 77.342.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC Giảm 23.543.500₫ Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC
25.505.500₫ 49.049.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC Giảm 7.075.200₫ Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC
7.664.800₫ 14.740.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC Giảm 5.456.400₫ Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC
5.911.000₫ 11.367.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC Giảm 4.136.900₫ Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC
4.481.600₫ 8.618.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC Giảm 3.148.500₫ Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC
3.410.800₫ 6.559.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC Giảm 2.975.800₫ Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC
3.223.800₫ 6.199.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC Giảm 2.140.500₫ Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC
2.318.900₫ 4.459.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC Giảm 1.529.100₫ Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC
1.656.500₫ 3.185.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 1.396.600₫ Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.512.900₫ 2.909.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 952.000₫ Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.031.300₫ 1.983.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 868.000₫ Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
940.400₫ 1.808.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 636.200₫ Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
689.300₫ 1.325.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 495.300₫ Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
536.500₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 351.100₫ Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
380.400₫ 731.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC) Giảm 323.700₫ Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC)
350.600₫ 674.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC Giảm 327.400₫ Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC
354.600₫ 682.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 239.700₫ Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
259.700₫ 499.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC Giảm 207.500₫ Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC
224.800₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC Giảm 171.000₫ Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC
185.400₫ 356.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng