Danh mục sản phẩm

MCCB 2P chính hãng

MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63RAG 2P 25kA Giảm 616.176₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63RAG 2P 25kA
667.524₫ 1.283.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63SAG 2P 10kA Giảm 611.952₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63SAG 2P 10kA
662.948₫ 1.274.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW32A0 2P 2.5kA MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW32A0 2P 2.5kA
187.110₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 2P 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 2P 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-160 2P 36kA Giảm 423.016₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-160 2P 36kA
634.524₫ 1.057.540₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 2P 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 2P 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA Giảm 354.750₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA
470.250₫ 825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 10kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 400.752₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 10kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
434.148₫ 834.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 5kA, BW50EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 382.272₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 5kA, BW50EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
414.128₫ 796.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 357.984₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
387.816₫ 745.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 2.5kA, BW50AAG, loại kinh tế Giảm 352.176₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 2.5kA, BW50AAG, loại kinh tế
381.524₫ 733.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 2.5kA, BW32AAG, loại kinh tế Giảm 233.904₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 2P 2.5kA, BW32AAG, loại kinh tế
253.396₫ 487.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x