Danh mục sản phẩm

MCCB 2P chính hãng

MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 250A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 250A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 225A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 225A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 200A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 200A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 180A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 180A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 125A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 125A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 100A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 100A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 80A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 80A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 63A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 63A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 50A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 50A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 40A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 40A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 32A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 32A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 25A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 25A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 50A 30kA Giảm 392.590₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 50A 30kA
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 40A 30kA Giảm 392.590₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 40A 30kA
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30A 30kA Giảm 392.590₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30A 30kA
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 20A 30kA Giảm 392.590₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 20A 30kA
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 15A 30kA Giảm 392.590₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 15A 30kA
520.410₫ 913.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 400A 25kA Giảm 1.626.100₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 400A 25kA
3.019.900₫ 4.646.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 250A 30kA Giảm 650.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 250A 30kA
1.207.700₫ 1.858.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 150A 30kA Giảm 650.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 150A 30kA
1.207.700₫ 1.858.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-SN 2P 100A 15kA Giảm 344.050₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-SN 2P 100A 15kA
638.950₫ 983.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-MN 2P 100A 10kA Giảm 322.700₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-MN 2P 100A 10kA
599.300₫ 922.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-MN 2P 10A 10kA Giảm 306.950₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM100-MN 2P 10A 10kA
570.050₫ 877.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM50-CN 2P 20A 2.5kA Giảm 222.600₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM50-CN 2P 20A 2.5kA
413.400₫ 636.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM30-CN 2P 5A 1.5kA Giảm 176.750₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM30-CN 2P 5A 1.5kA
328.250₫ 505.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 350A 25kA Giảm 1.626.100₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 350A 25kA
3.019.900₫ 4.646.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 300A 25kA Giảm 1.626.100₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 300A 25kA
3.019.900₫ 4.646.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 250A 25kA Giảm 1.626.100₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM400-CN 2P 250A 25kA
3.019.900₫ 4.646.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 225A 30kA Giảm 650.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 225A 30kA
1.207.700₫ 1.858.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 200A 30kA Giảm 650.300₫ MCCB (Aptomat) Shihlin BM250-SN 2P 200A 30kA
1.207.700₫ 1.858.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

MCCB 2P là một loại thiết bị cắt mạch có khả năng bảo vệ quá dòng được sử dụng trong hệ thống điện. MCCB viết tắt của cụm từ Molded Case Circuit Breaker, có nghĩa là thiết bị cắt mạch có vỏ được đúc. 2P chỉ ra rằng MCCB bao gồm hai cực pha (P).

MCCB 2P được sử dụng để bảo vệ các mạch điện trong nhà, văn phòng, công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và các ứng dụng điện khác. Khi có sự cố quá dòng xảy ra trên mạng lưới điện, MCCB 2P sẽ tự động ngắt mạch để bảo vệ thiết bị điện và giảm nguy cơ tai nạn điện.

MCCB 2P có khả năng bảo vệ hai cực pha cùng một lúc, do đó thường được sử dụng trong các ứng dụng điện có nhu cầu bảo vệ mạch pha đơn giản. Nó cũng có khả năng cắt mạch với dòng điện lớn hơn so với MCB (Miniature Circuit Breaker) thông thường, do đó được sử dụng trong các mạch có nhu cầu bảo vệ với dòng điện lớn hơn.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x