Danh mục sản phẩm

Biến tần ABB

Biến tần ABB ACS880-01-430A-3 3P 380-440VAC 250KW Biến tần ABB ACS880-01-430A-3 3P 380-440VAC 250KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-363A-3 3P 380-440VAC 200KW Biến tần ABB ACS880-01-363A-3 3P 380-440VAC 200KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-293A-3 3P 380-440VAC 160KW Biến tần ABB ACS880-01-293A-3 3P 380-440VAC 160KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-246A-3 3P 380-440VAC 132KW Biến tần ABB ACS880-01-246A-3 3P 380-440VAC 132KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-206A-3 3P 380-440VAC 110KW Biến tần ABB ACS880-01-206A-3 3P 380-440VAC 110KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-169A-3 3P 380-440VAC 90KW Biến tần ABB ACS880-01-169A-3 3P 380-440VAC 90KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-145A-3 3P 380-440VAC 75KW Biến tần ABB ACS880-01-145A-3 3P 380-440VAC 75KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-105A-3 3P 380-440VAC 55KW Biến tần ABB ACS880-01-105A-3 3P 380-440VAC 55KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-087A-3 3P 380-440VAC 45KW Biến tần ABB ACS880-01-087A-3 3P 380-440VAC 45KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-072A-3 3P 380-440VAC 37KW Biến tần ABB ACS880-01-072A-3 3P 380-440VAC 37KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-061A-3 3P 380-440VAC 30KW Biến tần ABB ACS880-01-061A-3 3P 380-440VAC 30KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-045A-3 3P 380-440VAC 22KW Biến tần ABB ACS880-01-045A-3 3P 380-440VAC 22KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-038A-3 3P 380-440VAC 18,5KW Biến tần ABB ACS880-01-038A-3 3P 380-440VAC 18,5KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-032A-3 3P 380-440VAC 15KW Biến tần ABB ACS880-01-032A-3 3P 380-440VAC 15KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-025A-3 3P 380-440VAC 11KW Biến tần ABB ACS880-01-025A-3 3P 380-440VAC 11KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-017A-3 3P 380-440VAC 7,5KW Biến tần ABB ACS880-01-017A-3 3P 380-440VAC 7,5KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-12A6-3 3P 380-440VAC 5,5KW Biến tần ABB ACS880-01-12A6-3 3P 380-440VAC 5,5KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-09A4-3 3P 380-440VAC 4KW Biến tần ABB ACS880-01-09A4-3 3P 380-440VAC 4KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-07A2-3 3P 380-440VAC 3KW Biến tần ABB ACS880-01-07A2-3 3P 380-440VAC 3KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-05A6-3 3P 380-440VAC 2,2KW Biến tần ABB ACS880-01-05A6-3 3P 380-440VAC 2,2KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-04A0-3 3P 380-440VAC 1,5KW Biến tần ABB ACS880-01-04A0-3 3P 380-440VAC 1,5KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-03A3-3 3P 380-440VAC 1,1KW Biến tần ABB ACS880-01-03A3-3 3P 380-440VAC 1,1KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS880-01-02A4-3 3P 380-440VAC 0,75KW Biến tần ABB ACS880-01-02A4-3 3P 380-440VAC 0,75KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-430A-4 3P 380-440VAC 250KW Biến tần ABB ACS580-01-430A-4 3P 380-440VAC 250KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-363A-4 3P 380-440VAC 200KW Biến tần ABB ACS580-01-363A-4 3P 380-440VAC 200KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-293A-4 3P 380-440VAC 160KW Biến tần ABB ACS580-01-293A-4 3P 380-440VAC 160KW
Liên hệ
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-246A-4 3P 380-440VAC 132KW Giảm 101.586.390₫ Biến tần ABB ACS580-01-246A-4 3P 380-440VAC 132KW
197.197.110₫ 298.783.500₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-206A-4 3P 380-440VAC 110KW Giảm 89.873.220₫ Biến tần ABB ACS580-01-206A-4 3P 380-440VAC 110KW
174.459.780₫ 264.333.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-169A-4 3P 380-440VAC 90KW Giảm 70.452.420₫ Biến tần ABB ACS580-01-169A-4 3P 380-440VAC 90KW
136.760.580₫ 207.213.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần ABB ACS580-01-145A-4 3P 380-440VAC 75KW Giảm 54.447.600₫ Biến tần ABB ACS580-01-145A-4 3P 380-440VAC 75KW
105.692.400₫ 160.140.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x