Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 125A -> 800A chính hãng | Điện City

Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC Giảm 14.206.500₫ Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC
20.443.500₫ 34.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC Giảm 11.184.800₫ Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC
16.095.200₫ 27.280.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC Giảm 10.666.150₫ Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC
15.348.850₫ 26.015.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC Giảm 5.321.800₫ Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC
7.658.200₫ 12.980.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC Giảm 4.667.850₫ Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC
6.717.150₫ 11.385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC Giảm 4.284.500₫ Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC
6.165.500₫ 10.450.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC Giảm 3.157.000₫ Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC
4.543.000₫ 7.700.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC Giảm 2.656.390₫ Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC
3.822.610₫ 6.479.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC Giảm 2.097.150₫ Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC
3.017.850₫ 5.115.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC Giảm 1.623.600₫ Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC
2.336.400₫ 3.960.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC Giảm 37.896.672₫ Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC
41.054.728₫ 78.951.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC Giảm 24.032.976₫ Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC
26.035.724₫ 50.068.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC Giảm 9.630.192₫ Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC
10.432.708₫ 20.062.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC Giảm 7.426.320₫ Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC
8.045.180₫ 15.471.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC Giảm 4.786.320₫ Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC
5.185.180₫ 9.971.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC Giảm 3.642.144₫ Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC
3.945.656₫ 7.587.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC Giảm 3.037.056₫ Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC
3.290.144₫ 6.327.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC Giảm 2.185.392₫ Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC
2.367.508₫ 4.552.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x