Danh mục sản phẩm

LS chính hãng

Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 46.079₫ Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
4.561.821₫ 4.607.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 26.025₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.576.475₫ 2.602.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 1.240.200₫ Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
1.784.800₫ 3.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 708.100₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.018.900₫ 1.727.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 473.500₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
681.500₫ 1.155.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 318.000₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
457.500₫ 775.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a Giảm 144.300₫ Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a
207.700₫ 352.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 130.800₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
188.200₫ 319.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC Giảm 369.930₫ Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC
18.126.570₫ 18.496.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC Giảm 292.050₫ Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC
14.310.450₫ 14.602.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC Giảm 279.070₫ Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC
13.674.430₫ 13.953.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC Giảm 69.443₫ Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC
6.874.857₫ 6.944.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC Giảm 61.006₫ Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC
6.039.594₫ 6.100.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC Giảm 55.814₫ Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC
5.525.586₫ 5.581.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC Giảm 41.212₫ Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC
4.079.988₫ 4.121.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC Giảm 34.722₫ Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC
3.437.478₫ 3.472.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC Giảm 27.258₫ Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC
2.698.542₫ 2.725.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC Giảm 21.093₫ Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC
2.088.207₫ 2.109.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC Giảm 1.208.700₫ Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC
1.739.300₫ 2.948.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC Giảm 924.500₫ Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC
1.330.500₫ 2.255.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC Giảm 766.700₫ Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC
1.103.300₫ 1.870.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC Giảm 676.500₫ Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC
973.500₫ 1.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC Giảm 595.300₫ Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC
856.700₫ 1.452.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC Giảm 487.100₫ Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC
700.900₫ 1.188.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC Giảm 417.200₫ Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC
600.300₫ 1.017.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 288.600₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
415.400₫ 704.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 234.500₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
337.500₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 162.400₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
233.600₫ 396.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 144.300₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
207.700₫ 352.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 221.000₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
318.000₫ 539.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo