Danh mục sản phẩm

MCCB & ELCB Chint

MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 50kA Giảm 19.043.948₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 50kA
28.565.922₫ 47.609.870₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-1000 4P 50kA Giảm 12.750.980₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1000 4P 50kA
19.126.470₫ 31.877.450₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-800 4P 50kA Giảm 7.020.420₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-800 4P 50kA
10.530.630₫ 17.551.050₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 50kA Giảm 4.495.876₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 50kA
6.743.814₫ 11.239.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 50kA Giảm 2.771.384₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 50kA
4.157.076₫ 6.928.460₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 36kA Giảm 1.043.988₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 36kA
1.565.982₫ 2.609.970₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-160 4P 36kA Giảm 900.240₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-160 4P 36kA
1.350.360₫ 2.250.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600S/3300T 3P 50kA Giảm 17.703.268₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600S/3300T 3P 50kA
26.554.902₫ 44.258.170₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-1250S/3300 3P 50kA Giảm 17.356.240₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1250S/3300 3P 50kA
26.034.360₫ 43.390.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-1000S/3300 3P 50kA Giảm 9.037.248₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1000S/3300 3P 50kA
13.555.872₫ 22.593.120₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-800S/3300 3P 50kA Giảm 5.625.532₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-800S/3300 3P 50kA
8.438.298₫ 14.063.830₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 50kA Giảm 3.333.308₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 50kA
4.999.962₫ 8.333.270₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-160S/3300 3P 36kA Giảm 711.964₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-160S/3300 3P 36kA
1.067.946₫ 1.779.910₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-160S/2300 2P 36kA Giảm 423.016₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-160S/2300 2P 36kA
634.524₫ 1.057.540₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x