Danh mục sản phẩm

Role nhiệt - Khoảng chinh dòng từ 85A -> 800A

Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 26.025₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.576.475₫ 2.602.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 708.100₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.018.900₫ 1.727.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800 Giảm 721.500₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N600 dùng cho Contactor S-N600, S-N800
309.200₫ 1.030.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400 Giảm 13.807₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N400 dùng cho Contactor S-N300, S-N400
1.366.893₫ 1.380.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220 Giảm 11.751₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-N220 dùng cho Contactor S-N180, S-N220
1.163.349₫ 1.175.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14 Giảm 44.650₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14
4.420.350₫ 4.465.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12 Giảm 26.747₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12
2.647.953₫ 2.674.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10 Giảm 23.080₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10
2.284.920₫ 2.308.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8 Giảm 1.090.800₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8
1.181.800₫ 2.272.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7 Giảm 812.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7
880.300₫ 1.692.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6 Giảm 644.700₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6
698.400₫ 1.343.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng