Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 30A -> 105A chính hãng

Contactor Schneider Tesys LC1D 105A, coil 220V AC Giảm 2.325.400₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 105A, coil 220V AC
6.976.200₫ 9.301.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 95A, coil 220V AC Giảm 1.728.650₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 95A, coil 220V AC
5.185.950₫ 6.914.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 80A, coil 220V AC Giảm 1.389.300₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 80A, coil 220V AC
4.167.900₫ 5.557.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 65A, coil 220V AC Giảm 1.110.450₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 65A, coil 220V AC
3.331.350₫ 4.441.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 50A, coil 220V AC Giảm 898.700₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 50A, coil 220V AC
2.696.100₫ 3.594.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 40A, coil 220V AC Giảm 766.425₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 40A, coil 220V AC
2.299.275₫ 3.065.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 38A, coil 220V AC Giảm 494.175₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 38A, coil 220V AC
1.482.525₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 32A, coil 220V AC Giảm 419.925₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 32A, coil 220V AC
1.259.775₫ 1.679.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC Giảm 1.414.270₫ Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC
1.874.730₫ 3.289.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC Giảm 1.087.900₫ Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC
1.442.100₫ 2.530.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC Giảm 898.700₫ Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC
1.191.300₫ 2.090.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC Giảm 804.100₫ Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC
1.065.900₫ 1.870.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC Giảm 709.500₫ Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC
940.500₫ 1.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC Giảm 558.140₫ Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC
739.860₫ 1.298.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC Giảm 473.000₫ Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC
627.000₫ 1.100.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC Giảm 1.781.472₫ Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC
1.929.928₫ 3.711.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC Giảm 1.556.544₫ Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC
1.686.256₫ 3.242.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC Giảm 1.076.064₫ Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC
1.165.736₫ 2.241.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC Giảm 1.022.208₫ Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC
1.107.392₫ 2.129.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T35 40A, coil 220V AC Giảm 509.520₫ Contactor Mitsubishi S-T35 40A, coil 220V AC
551.980₫ 1.061.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T32 32A, coil 220V AC Giảm 394.944₫ Contactor Mitsubishi S-T32 32A, coil 220V AC
427.856₫ 822.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T25 30A, coil 220V AC Giảm 437.184₫ Contactor Mitsubishi S-T25 30A, coil 220V AC
473.616₫ 910.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC Giảm 1.561.296₫ Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC
1.691.404₫ 3.252.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 1.425.600₫ Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.544.400₫ 2.970.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 972.048₫ Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.053.052₫ 2.025.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 885.984₫ Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
959.816₫ 1.845.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 649.440₫ Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
703.560₫ 1.353.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 505.296₫ Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
547.404₫ 1.052.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x