Danh mục sản phẩm

Contactor dải Ampe từ 30A -> 105A chính hãng

Contactor IEK Armat KMI-A-49512 LC1D 95А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 1.696.992₫ Contactor IEK Armat KMI-A-49512 LC1D 95А, coil 230V AC, 1NO+1NC
3.606.108₫ 5.303.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-48012 LC1D 80А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 1.399.904₫ Contactor IEK Armat KMI-A-48012 LC1D 80А, coil 230V AC, 1NO+1NC
2.974.796₫ 4.374.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-46512 LC1D 65А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 1.134.144₫ Contactor IEK Armat KMI-A-46512 LC1D 65А, coil 230V AC, 1NO+1NC
2.410.056₫ 3.544.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-35012 LC1D 50А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 899.008₫ Contactor IEK Armat KMI-A-35012 LC1D 50А, coil 230V AC, 1NO+1NC
1.910.392₫ 2.809.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-34012 LC1D 40А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 786.720₫ Contactor IEK Armat KMI-A-34012 LC1D 40А, coil 230V AC, 1NO+1NC
1.671.780₫ 2.458.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Armat KMI-A-23212 LC1D 32А, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 422.752₫ Contactor IEK Armat KMI-A-23212 LC1D 32А, coil 230V AC, 1NO+1NC
898.348₫ 1.321.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-49512 95A, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 925.056₫ Contactor IEK Karat KMI-49512 95A, coil 230V AC, 1NO+1NC
1.965.744₫ 2.890.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-48012 80A, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 697.664₫ Contactor IEK Karat KMI-48012 80A, coil 230V AC, 1NO+1NC
1.482.536₫ 2.180.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-46512 65A, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 535.392₫ Contactor IEK Karat KMI-46512 65A, coil 230V AC, 1NO+1NC
1.137.708₫ 1.673.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-35012 50A, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 464.992₫ Contactor IEK Karat KMI-35012 50A, coil 230V AC, 1NO+1NC
988.108₫ 1.453.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-34012 40A, coil 230V AC, 1NO+1NC Giảm 356.576₫ Contactor IEK Karat KMI-34012 40A, coil 230V AC, 1NO+1NC
757.724₫ 1.114.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-23211 32A, coil 230V AC, 1NC Giảm 290.752₫ Contactor IEK Karat KMI-23211 32A, coil 230V AC, 1NC
617.848₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor IEK Karat KMI-23210 32A, coil 230V AC, 1NO Giảm 290.752₫ Contactor IEK Karat KMI-23210 32A, coil 230V AC, 1NO
617.848₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Contactor Fuji Electric SC-N5 105A Contactor Fuji Electric SC-N5 105A
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Schneider Tesys LC1D 105A, coil 220V AC Giảm 2.325.400₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 105A, coil 220V AC
6.976.200₫ 9.301.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 95A, coil 220V AC Giảm 1.728.650₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 95A, coil 220V AC
5.185.950₫ 6.914.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 80A, coil 220V AC Giảm 1.389.300₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 80A, coil 220V AC
4.167.900₫ 5.557.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 65A, coil 220V AC Giảm 1.110.450₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 65A, coil 220V AC
3.331.350₫ 4.441.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 50A, coil 220V AC Giảm 898.700₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 50A, coil 220V AC
2.696.100₫ 3.594.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 40A, coil 220V AC Giảm 766.425₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 40A, coil 220V AC
2.299.275₫ 3.065.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 38A, coil 220V AC Giảm 494.175₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 38A, coil 220V AC
1.482.525₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Schneider Tesys LC1D 32A, coil 220V AC Giảm 419.925₫ Contactor Schneider Tesys LC1D 32A, coil 220V AC
1.259.775₫ 1.679.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Contactor Chint NXC-100 100A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 695.024₫ Contactor Chint NXC-100 100A coil 220V AC, 1NO+1NC
1.042.536₫ 1.737.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-85 85A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 611.292₫ Contactor Chint NXC-85 85A coil 220V AC, 1NO+1NC
916.938₫ 1.528.230₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-75 75A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 548.856₫ Contactor Chint NXC-75 75A coil 220V AC, 1NO+1NC
823.284₫ 1.372.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-65 65A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 392.524₫ Contactor Chint NXC-65 65A coil 220V AC, 1NO+1NC
588.786₫ 981.310₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-50 50A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 347.512₫ Contactor Chint NXC-50 50A coil 220V AC, 1NO+1NC
521.268₫ 868.780₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-40 40A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 317.020₫ Contactor Chint NXC-40 40A coil 220V AC, 1NO+1NC
475.530₫ 792.550₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-38 38A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 216.832₫ Contactor Chint NXC-38 38A coil 220V AC, 1NO+1NC
325.248₫ 542.080₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Chint NXC-32 32A coil 220V AC, 1NO+1NC Giảm 204.248₫ Contactor Chint NXC-32 32A coil 220V AC, 1NO+1NC
306.372₫ 510.620₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x