Danh mục sản phẩm

MCCB

MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA Giảm 147.972₫ MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA
7.250.628₫ 7.398.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA Giảm 131.670₫ MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA
6.451.830₫ 6.583.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA Giảm 79.002₫ MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA
3.871.098₫ 3.950.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA Giảm 68.719₫ MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA
3.367.241₫ 3.435.960₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA Giảm 1.253.450₫ MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA
1.661.550₫ 2.915.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA Giảm 1.031.140₫ MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA
1.366.860₫ 2.398.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA Giảm 662.200₫ MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA
877.800₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA Giảm 543.950₫ MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA
721.050₫ 1.265.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA Giảm 472.527₫ MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA
626.373₫ 1.098.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA Giảm 543.950₫ MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA
721.050₫ 1.265.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA Giảm 406.780₫ MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA
539.220₫ 946.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA Giảm 354.750₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA
470.250₫ 825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV Giảm 44.742₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV
2.192.350₫ 2.237.092₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat)  Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV Giảm 1.191.168₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV
1.290.432₫ 2.481.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV Giảm 555.456₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV
601.744₫ 1.157.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV Giảm 496.848₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV
538.252₫ 1.035.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 648.991₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
20.984.049₫ 21.633.040₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 436.842₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
14.124.562₫ 14.561.404₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao Giảm 119.251₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
5.843.277₫ 5.962.528₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao Giảm 80.606₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
3.949.706₫ 4.030.312₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 67.599₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.312.349₫ 3.379.948₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao Giảm 50.508₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao
2.474.872₫ 2.525.380₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao Giảm 616.176₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao
667.524₫ 1.283.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao Giảm 629.904₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao
682.396₫ 1.312.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 356.001₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
11.510.711₫ 11.866.712₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 174.883₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
8.569.281₫ 8.744.164₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 97.766₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.790.546₫ 4.888.312₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 87.367₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.280.997₫ 4.368.364₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 62.302₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn
3.052.810₫ 3.115.112₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 51.926₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.544.382₫ 2.596.308₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x