Danh mục sản phẩm

Phân phối MCCB (Aptomat) chính hãng, nhiều ưu đãi

MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A Giảm 28.720.736₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A
61.031.564₫ 89.752.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A Giảm 19.490.944₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A
41.418.256₫ 60.909.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A Giảm 15.075.808₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A
32.036.092₫ 47.111.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A Giảm 11.399.872₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A
24.224.728₫ 35.624.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A Giảm 8.360.704₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A
17.766.496₫ 26.127.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A Giảm 11.147.840₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A
23.689.160₫ 34.837.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A Giảm 8.995.712₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A
19.115.888₫ 28.111.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A Giảm 5.389.120₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A
11.451.880₫ 16.841.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A Giảm 4.084.256₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A
8.679.044₫ 12.763.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A Giảm 7.553.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A
16.050.584₫ 23.603.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A Giảm 3.769.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A
8.009.584₫ 11.778.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A Giảm 3.231.008₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A
6.865.892₫ 10.096.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A Giảm 6.890.400₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A
14.642.100₫ 21.532.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A Giảm 3.077.184₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A
6.539.016₫ 9.616.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A Giảm 2.412.608₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A
5.126.792₫ 7.539.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A Giảm 4.248.992₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A
9.029.108₫ 13.278.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A Giảm 2.608.672₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A
5.543.428₫ 8.152.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A Giảm 2.052.512₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A
4.361.588₫ 6.414.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A Giảm 1.739.232₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A
3.695.868₫ 5.435.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A Giảm 1.254.176₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A
2.665.124₫ 3.919.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A Giảm 2.557.280₫ MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A
5.434.220₫ 7.991.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A Giảm 1.640.320₫ MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A
3.485.680₫ 5.126.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A Giảm 685.696₫ MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A
1.457.104₫ 2.142.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A Giảm 374.880₫ MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A
796.620₫ 1.171.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA Giảm 64.030₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA
3.137.454₫ 3.201.484₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA Giảm 48.929₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA
2.397.515₫ 2.446.444₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA Giảm 58.927₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA
2.887.445₫ 2.946.372₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA Giảm 60.792₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA
2.978.816₫ 3.039.608₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

MCCB (Molded Case Circuit Breaker) là một loại công tắc bảo vệ mạch điện được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp và lớn hơn. MCCB được thiết kế để ngắt mạch điện tự động trong trường hợp quá tải hoặc ngắn mạch để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ hoặc hỏa hoạn.

MCCB có thiết kế chắc chắn hơn so với MCB và có khả năng chịu được dòng điện lớn hơn, thường từ 100 đến 2500 ampe. MCCB thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, như hệ thống đóng tàu, máy móc sản xuất, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống điện lớn khác.

Một số tính năng chính của MCCB bao gồm:

  • Khả năng tự động ngắt mạch khi dòng điện vượt quá giới hạn cho phép.
  • Khả năng đóng ngắt mạch bằng tay.
  • Khả năng bảo vệ mạch khỏi sự tấn công của tải cao áp và dòng chạy ngắn mạch.
  • Khả năng cách ly và bảo vệ mạch điện.

MCCB là một phần quan trọng trong các hệ thống điện công nghiệp và lớn hơn, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và các thiết bị điện. MCCB cũng có thể được tích hợp vào các hệ thống điều khiển tự động để giúp tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x