Danh mục sản phẩm

ELCB

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.402.401₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
45.344.299₫ 46.746.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 1.219.698₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
39.436.918₫ 40.656.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 1.134.430₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
36.679.918₫ 37.814.348₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 1.115.880₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
36.080.136₫ 37.196.016₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 981.621₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
31.739.067₫ 32.720.688₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 900.557₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
29.118.003₫ 30.018.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 472.930₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
15.291.390₫ 15.764.320₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 811.634₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
26.242.822₫ 27.054.456₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 389.927₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
12.607.629₫ 12.997.556₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 349.172₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
11.289.884₫ 11.639.056₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 325.920₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
10.538.076₫ 10.863.996₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 116.310₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
5.699.214₫ 5.815.524₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 311.780₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
10.080.888₫ 10.392.668₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 194.880₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
9.549.140₫ 9.744.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 109.584₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
5.369.604₫ 5.479.188₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 145.563₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
7.132.565₫ 7.278.128₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 133.871₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
6.559.673₫ 6.693.544₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 126.286₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
6.188.022₫ 6.314.308₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG Giảm 68.972₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG
3.379.616₫ 3.448.588₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG Giảm 60.277₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG
2.953.591₫ 3.013.868₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG Giảm 40.532₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG
1.986.064₫ 2.026.596₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 71.786₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.517.514₫ 3.589.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 62.748₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
3.074.672₫ 3.137.420₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 41.276₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
2.022.500₫ 2.063.776₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) là một loại thiết bị bảo vệ mạch điện được sử dụng để bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi nguy cơ điện giật do rò điện đất. ELCB có chức năng tự động ngắt mạch khi phát hiện một dòng rò điện đất trong mạch điện, bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi nguy hiểm.

ELCB thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi mức độ an toàn cao như trong các hệ thống điện gia đình, các tòa nhà công cộng, các thiết bị công nghiệp, các thiết bị y tế, vv. Khi một dòng điện rò đi qua một người sử dụng hoặc một thiết bị, ELCB sẽ tự động ngắt mạch điện để ngăn ngừa các tai nạn và nguy hiểm có thể xảy ra.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x