Danh mục sản phẩm

ELCB

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG Giảm 49.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG
2.401.000₫ 2.450.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.104.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
35.715.400₫ 36.820.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 960.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
31.059.400₫ 32.020.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 893.550₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
28.891.450₫ 29.785.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 879.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
28.421.000₫ 29.300.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 773.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
24.996.900₫ 25.770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 709.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
22.940.500₫ 23.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG Giảm 671.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
21.708.600₫ 22.380.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 372.480₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
12.043.520₫ 12.416.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 639.300₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
20.670.700₫ 21.310.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 307.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
9.932.800₫ 10.240.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 183.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
8.986.600₫ 9.170.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 171.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
8.388.800₫ 8.560.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG Giảm 160.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
7.864.500₫ 8.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 91.620₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
4.489.380₫ 4.581.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 164.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
8.036.000₫ 8.200.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 153.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
7.521.500₫ 7.675.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG Giảm 151.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
7.403.900₫ 7.555.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 86.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
4.233.600₫ 4.320.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 114.700₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.620.300₫ 5.735.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 105.440₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.166.560₫ 5.272.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 110.041₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.392.027₫ 5.502.068₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG Giảm 56.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG
2.768.500₫ 2.825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG Giảm 45.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG
2.214.800₫ 2.260.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG Giảm 54.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG
2.665.600₫ 2.720.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG Giảm 47.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG
2.327.500₫ 2.375.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG Giảm 1.488.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG
1.600.000₫ 3.088.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 66.672₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.266.944₫ 3.333.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 49.420₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.421.580₫ 2.471.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) là một loại thiết bị bảo vệ mạch điện được sử dụng để bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi nguy cơ điện giật do rò điện đất. ELCB có chức năng tự động ngắt mạch khi phát hiện một dòng rò điện đất trong mạch điện, bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi nguy hiểm.

ELCB thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi mức độ an toàn cao như trong các hệ thống điện gia đình, các tòa nhà công cộng, các thiết bị công nghiệp, các thiết bị y tế, vv. Khi một dòng điện rò đi qua một người sử dụng hoặc một thiết bị, ELCB sẽ tự động ngắt mạch điện để ngăn ngừa các tai nạn và nguy hiểm có thể xảy ra.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x