Danh mục sản phẩm

MCCB & ELCB

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 5.353.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.735.000₫ 11.088.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 4.925.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.272.000₫ 10.197.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 5.078.832₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.502.068₫ 10.580.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 3.077.184₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.333.616₫ 6.410.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 2.309.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.471.000₫ 4.780.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.364.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
1.463.000₫ 2.827.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG Giảm 1.500.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG
1.605.000₫ 3.105.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG Giảm 1.667.952₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG
1.806.948₫ 3.474.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG Giảm 1.345.344₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG
1.457.456₫ 2.802.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.127.280₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW50AAG
1.221.220₫ 2.348.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG Giảm 1.106.688₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 2.5kA, EW32AAG
1.198.912₫ 2.305.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA Giảm 5.321.800₫ MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA
7.658.200₫ 12.980.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA Giảm 4.735.500₫ MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA
6.814.500₫ 11.550.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA Giảm 2.841.300₫ MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA
4.088.700₫ 6.930.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA Giảm 2.471.480₫ MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA
3.556.520₫ 6.028.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA Giảm 1.195.150₫ MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA
1.719.850₫ 2.915.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA Giảm 983.180₫ MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA
1.414.820₫ 2.398.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA Giảm 631.400₫ MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA
908.600₫ 1.540.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA Giảm 518.650₫ MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA
746.350₫ 1.265.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA Giảm 450.549₫ MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA
648.351₫ 1.098.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA Giảm 518.650₫ MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA
746.350₫ 1.265.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA Giảm 387.860₫ MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA
558.140₫ 946.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA Giảm 338.250₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA
486.750₫ 825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV Giảm 1.978.966₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV
2.323.134₫ 4.302.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat)  Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV Giảm 1.141.536₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV
1.340.064₫ 2.481.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV Giảm 532.312₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV
624.888₫ 1.157.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV Giảm 476.146₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV
558.954₫ 1.035.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800 Giảm 1.146.816₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800
1.242.384₫ 2.389.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250 Giảm 922.944₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250
999.856₫ 1.922.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x