Danh mục sản phẩm

MCCB & ELCB

MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 1600A 50kA Giảm 19.043.948₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 1600A 50kA
28.565.922₫ 47.609.870₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 1250A 50kA Giảm 19.043.948₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-1600 4P 1250A 50kA
28.565.922₫ 47.609.870₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 630A 50kA Giảm 4.495.876₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 630A 50kA
6.743.814₫ 11.239.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 500A 50kA Giảm 4.495.876₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630 4P 500A 50kA
6.743.814₫ 11.239.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 400A 50kA Giảm 2.771.384₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 400A 50kA
4.157.076₫ 6.928.460₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 350A 50kA Giảm 2.771.384₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 350A 50kA
4.157.076₫ 6.928.460₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 320A 50kA Giảm 2.771.384₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 320A 50kA
4.157.076₫ 6.928.460₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 315A 50kA Giảm 2.771.384₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400 4P 315A 50kA
4.157.076₫ 6.928.460₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 250A 36kA Giảm 1.043.988₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 250A 36kA
1.565.982₫ 2.609.970₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 225A 36kA Giảm 1.043.988₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 225A 36kA
1.565.982₫ 2.609.970₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 200A 36kA Giảm 1.043.988₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250 4P 200A 36kA
1.565.982₫ 2.609.970₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 125A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 125A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 100A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 100A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 80A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 80A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 63A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 63A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 50A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 50A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 40A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 40A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 32A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 32A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 630A 50kA Giảm 3.333.308₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 630A 50kA
4.999.962₫ 8.333.270₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 500A 50kA Giảm 3.333.308₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 500A 50kA
4.999.962₫ 8.333.270₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 400A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 400A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 350A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 350A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 320A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 320A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 315A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 315A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 250A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 250A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 225A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 225A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 200A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 200A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 180A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 180A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 125A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 125A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x