Danh mục sản phẩm

MCCB & ELCB

MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A Giảm 28.720.736₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A
61.031.564₫ 89.752.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A Giảm 19.490.944₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A
41.418.256₫ 60.909.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A Giảm 15.075.808₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A
32.036.092₫ 47.111.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A Giảm 11.399.872₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A
24.224.728₫ 35.624.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A Giảm 8.360.704₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A
17.766.496₫ 26.127.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A Giảm 11.147.840₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A
23.689.160₫ 34.837.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A Giảm 8.995.712₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A
19.115.888₫ 28.111.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A Giảm 5.389.120₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A
11.451.880₫ 16.841.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A Giảm 4.084.256₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A
8.679.044₫ 12.763.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A Giảm 7.553.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A
16.050.584₫ 23.603.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A Giảm 3.769.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A
8.009.584₫ 11.778.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A Giảm 3.231.008₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A
6.865.892₫ 10.096.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A Giảm 6.890.400₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A
14.642.100₫ 21.532.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A Giảm 3.077.184₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A
6.539.016₫ 9.616.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A Giảm 2.412.608₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A
5.126.792₫ 7.539.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A Giảm 4.248.992₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A
9.029.108₫ 13.278.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A Giảm 2.608.672₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A
5.543.428₫ 8.152.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A Giảm 2.052.512₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A
4.361.588₫ 6.414.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A Giảm 1.739.232₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A
3.695.868₫ 5.435.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A Giảm 1.254.176₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A
2.665.124₫ 3.919.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A Giảm 2.557.280₫ MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A
5.434.220₫ 7.991.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A Giảm 1.640.320₫ MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A
3.485.680₫ 5.126.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A Giảm 685.696₫ MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A
1.457.104₫ 2.142.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A Giảm 374.880₫ MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A
796.620₫ 1.171.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA Giảm 64.030₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA
3.137.454₫ 3.201.484₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA Giảm 48.929₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA
2.397.515₫ 2.446.444₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA Giảm 58.927₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA
2.887.445₫ 2.946.372₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x