Danh mục sản phẩm

MCCB & ELCB

MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA Giảm 70.092₫ MCCB (Aptomat) LS ABN804c 4P 45kA
6.939.108₫ 7.009.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA Giảm 62.953₫ MCCB (Aptomat) LS ABN803c 3P 45kA
6.232.347₫ 6.295.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA Giảm 37.188₫ MCCB (Aptomat) LS ABN404c 4P 42kA
3.681.612₫ 3.718.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA Giảm 32.320₫ MCCB (Aptomat) LS ABN403c 3P 42kA
3.199.680₫ 3.232.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA Giảm 1.071.100₫ MCCB (Aptomat) LS ABN204c 4P 30kA
1.541.400₫ 2.612.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA Giảm 897.500₫ MCCB (Aptomat) LS ABN203c 3P 30kA
1.291.500₫ 2.189.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA Giảm 572.800₫ MCCB (Aptomat) LS ABN104c 4P 22kA
824.200₫ 1.397.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA Giảm 473.500₫ MCCB (Aptomat) LS ABN103c 3P 22kA
681.500₫ 1.155.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA Giảm 414.900₫ MCCB (Aptomat) LS ABN63c 3P 60A 18kA
597.100₫ 1.012.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA Giảm 478.100₫ MCCB (Aptomat) LS ABN54c 4P 18kA
687.900₫ 1.166.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA Giảm 356.300₫ MCCB (Aptomat) LS ABN53c 3P 18kA
512.700₫ 869.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA Giảm 304.400₫ MCCB (Aptomat) LS ABN52c 2P 30kA
438.100₫ 742.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV Giảm 87.546₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 36kA, NF250-SV
2.830.654₫ 2.918.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat)  Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV Giảm 12.850₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 30kA, NF125-SV
1.272.150₫ 1.285.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV Giảm 1.627.800₫ MCCB (Aptomat) Mitsubishi 3P 7.5kA, NF63-SV
697.600₫ 2.325.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
MCCB Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV Giảm 1.452.200₫ MCCB Mitsubishi 3P 5kA, NF63-CV
622.400₫ 2.074.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800 Giảm 906.000₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800
981.600₫ 1.887.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250 Giảm 851.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250
922.100₫ 1.773.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0) Giảm 1.152.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0)
1.248.100₫ 2.400.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin) Giảm 686.400₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin)
743.600₫ 1.430.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800 Giảm 568.700₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 400,630,800
616.000₫ 1.184.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250 Giảm 473.600₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 125,250
513.100₫ 986.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100 Giảm 473.600₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 100
513.100₫ 986.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100 Giảm 493.700₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric frame size 32,50,63,100
534.800₫ 1.028.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 423.830₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
20.767.670₫ 21.191.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 285.290₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
13.979.210₫ 14.264.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao Giảm 58.184₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
5.760.216₫ 5.818.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao Giảm 39.331₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
3.893.769₫ 3.933.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 32.982₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.265.218₫ 3.298.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng