Danh mục sản phẩm

Chint

f Role nhiệt Chint NXR-25 0.16-0.25A Giảm 114.708₫ f Role nhiệt Chint NXR-25 0.16-0.25A
172.062₫ 286.770₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25A 25kA Giảm 746.812₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125 4P 25A 25kA
1.120.218₫ 1.867.030₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 630A 50kA Giảm 3.333.308₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 630A 50kA
4.999.962₫ 8.333.270₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 500A 50kA Giảm 3.333.308₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-630S/3300 3P 500A 50kA
4.999.962₫ 8.333.270₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 400A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 400A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 350A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 350A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 320A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 320A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 315A 50kA Giảm 2.399.672₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-400S/3300 3P 315A 50kA
3.599.508₫ 5.999.180₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 250A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 250A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 225A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 225A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 200A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 200A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 180A 36kA Giảm 726.484₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/3300 3P 180A 36kA
1.089.726₫ 1.816.210₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 125A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 125A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 100A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 100A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 80A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 80A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 63A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 63A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 50A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 50A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 40A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 40A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 32A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 32A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 25A 25kA Giảm 500.456₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/3300 3P 25A 25kA
750.684₫ 1.251.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 250A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 250A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 225A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 225A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 200A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 200A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 180A 36kA Giảm 478.676₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-250S/2300 2P 180A 36kA
718.014₫ 1.196.690₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 125A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 125A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 100A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 100A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 80A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 80A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 63A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 63A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 50A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 50A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 40A 25kA Giảm 318.956₫ MCCB (Aptomat) Chint NXM-125S/2300 2P 40A 25kA
478.434₫ 797.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

1. Tổng quan về thương hiệu Chint

Được thành lập từ năm 1984 tại Trung Quốc, Chint được xem là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp năng lượng thông minh bao gồm thiết bị điện, năng lượng xanh, điều khiển và tự động hóa công nghiệp, điều khiển thông minh hàng đầu thế giới. Chint đã đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ bằng việc mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Đến nay, các sản phẩm của Chint đã có mặt tại hơn 140 quốc gia và khu vực.

Chint là thương hiệu hàng đầu về các giải pháp năng lượng thông minh hàng đầu thế giới 

Xuất hiện tại Việt Nam trong hơn 15 năm, nhờ nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, dây chuyền sản xuất tự động hóa tiên tiến, vật liệu sản xuất cao cấp và sự đảm bảo chặt chẽ trong các khâu sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm khi vận hành, Chint dần khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam.

2. Chất lượng về thiết bị điện Chint 

Các dòng sản phẩm của hãng Chint hiện nay được lắp đặt khá phổ biến trong các công trình điện bởi nhiều ưu điểm vượt trội. Dựa theo chất lượng của sản phẩm để đánh giá thì đây là một trong những thương hiệu tốt, sử dụng nền tảng công nghệ cao, luôn khiến khách hàng hài lòng và an tâm về chất lượng khi vận hành. Cùng tìm hiểu những ưu điểm vượt trội của thiết bị điện Chint:

  • Thiết kế có kiểu dáng hiện đại, mẫu mã đa dạng,bắt mắt và thân thiện với môi trường.

  • Hiệu suất hoạt động cao, hoạt động tốt ngay cả khi ở nhiệt độ môi trường khắc nghiệt.

  •  Đa tính năng và linh hoạt.

  • Độ bền và tuổi thọ thiết bị cao.

  • Dễ dàng lắp đặt và thay thế linh kiện.

Với những ưu điểm vượt trội trên, thiết bị điện công nghiệp Chint đang ngày càng phát triển với tiềm năng lớn trở thành mặt hàng được ưa chuộng trên khắp các thị trường.

3. Mua thiết bị điện Chint chính hãng giá tốt tại Điện City 

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị điện Chint uy tín, chính hãng, giá cả cạnh tranh thì hãy để Điện City giúp bạn.

Điện City là kênh TMĐT chuyên thiết bị điện chính hãng đến từ nhưng thương hiệu nổi tiếng và uy tín trên thế giới như: Chint, LS, Fuji Electric, Mitsubishi,...

Khi đến với Điện City, chúng tôi cam kết: 

  • Cung cấp 100% các sản phẩm chính hãng

  • Giá cạnh tranh số 1 thị trường

  • Bảo hành 12 tháng- 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày

Sản phẩm chính hãng – uy tín – giá tốt nhất thị trường! Đó chính là lý do để hàng ngàn khách hàng tin chọn và hài lòng khi mua thiết bị điện nói chung và các sản phẩm mang thương hiệu Chint nói riêng tại Điện City. Còn bạn thì sao, bạn đã tìm được thiết bị điện Chint mình cần hay chưa? Đặt mua ngay tại website diencity.com hoặc gọi ngay hotline: 090 105 9191 để được tư vấn mua hàng nhanh bạn nhé!

Tải catalog thương hiệu Chint tại đây. 

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x