Danh mục sản phẩm

Fuji Electric - Thiết bị điện công nghiệp hàng đầu thế giới

Thành lập vào năm 1923, Fuji Electric đã đóng góp nhiều công nghệ chuyển đổi năng lượng cho thế giới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp và xã hội.

Fuji Electric đạt tốc độ tăng trưởng mạnh bằng việc mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Đến năm 2019, tập đoàn này đã mở được 72 chi nhánh trên toàn thế giới.

Điện City tự hào là một trong những nhà cung cấp thiết bị điện Fuji Electric - Thiết bị đóng ngắt mạch điện chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Các mặt hàng Fuji Electric - Thiết bị đóng ngắt được Điện City cung cấp rộng rãi hầu hết khắp các khu công nghiệp trọng điểm trên cả nước

Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14 Giảm 44.650₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N14 dùng cho Contactor SC-N14
4.420.350₫ 4.465.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12 Giảm 26.747₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N12 dùng cho Contactor SC-N11, SC-N12
2.647.953₫ 2.674.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10 Giảm 23.080₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N10 dùng cho Contactor SC-N10
2.284.920₫ 2.308.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8 Giảm 1.090.800₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N8 dùng cho Contactor SC-N8
1.181.800₫ 2.272.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7 Giảm 812.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N7 dùng cho Contactor SC-N7
880.300₫ 1.692.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6 Giảm 644.700₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N6 dùng cho Contactor SC-N6
698.400₫ 1.343.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Giảm 548.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N5/3 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
594.300₫ 1.142.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5 Giảm 419.800₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N5 dùng cho Contactor SC-N4, SC-N5
454.700₫ 874.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Giảm 451.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N3/3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
489.100₫ 940.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3 Giảm 345.300₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N3 dùng cho Contactor SC-N2S, SC-N3
374.100₫ 719.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Giảm 343.200₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N2/3 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
371.800₫ 715.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2 Giảm 262.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-N2 dùng cho Contactor SC-N1, SC-N2
284.300₫ 546.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05 Giảm 187.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05
203.100₫ 390.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khóa liên động Fuji Electric SZ-RM cho Contactor SC-03 đến SC-N3 Giảm 239.700₫ Khóa liên động Fuji Electric SZ-RM cho Contactor SC-03 đến SC-N3
259.700₫ 499.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Tiếp điểm phụ Fuji Electric cho Contactor SC-03 đến SC-N3 Giảm 125.700₫ Tiếp điểm phụ Fuji Electric cho Contactor SC-03 đến SC-N3
136.100₫ 261.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800 Giảm 906.000₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 400, 630, 800
981.600₫ 1.887.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250 Giảm 851.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 125, 160, 250
922.100₫ 1.773.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0) Giảm 1.152.100₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 100 (dòng BW0)
1.248.100₫ 2.400.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin) Giảm 686.400₫ Cuộn cắt cho MCCB Fuji Electric frame size 32, 50, 63, 100 (dòng G-Twin)
743.600₫ 1.430.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC Giảm 1.206.537₫ Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC
39.011.363₫ 40.217.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC Giảm 765.165₫ Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC
24.740.335₫ 25.505.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC Giảm 76.648₫ Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC
7.588.152₫ 7.664.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC Giảm 59.110₫ Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC
5.851.890₫ 5.911.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC Giảm 44.816₫ Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC
4.436.784₫ 4.481.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC Giảm 34.108₫ Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC
3.376.692₫ 3.410.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC Giảm 32.238₫ Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC
3.191.562₫ 3.223.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC Giảm 23.189₫ Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC
2.295.711₫ 2.318.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng