Danh mục sản phẩm

Fuji Electric - Thiết bị điện công nghiệp hàng đầu thế giới

MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 4P 10kA Giảm 585.600₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 4P 10kA
634.400₫ 1.220.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 3P 10kA Giảm 500.544₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 3P 10kA
542.256₫ 1.042.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 2P 10kA Giảm 334.224₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 2P 10kA
362.076₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 1P 10kA Giảm 164.300₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63H0CG 1P 10kA
180.000₫ 344.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 4P 6kA Giảm 270.300₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 4P 6kA
294.000₫ 564.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 3P 6kA Giảm 203.278₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 3P 6kA
220.222₫ 423.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 2P 6kA Giảm 135.700₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 2P 6kA
147.000₫ 282.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 1P 6kA Giảm 61.700₫ MCB (CB tép) Fuji Electric BCL63E0CG 1P 6kA
67.000₫ 128.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG Giảm 49.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 2P 10kA, EW100EAG
2.401.000₫ 2.450.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.104.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
35.715.400₫ 36.820.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 960.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
31.059.400₫ 32.020.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 893.550₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
28.891.450₫ 29.785.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 879.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
28.421.000₫ 29.300.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 773.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
24.996.900₫ 25.770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 709.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
22.940.500₫ 23.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG Giảm 671.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
21.708.600₫ 22.380.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 372.480₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
12.043.520₫ 12.416.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 639.300₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
20.670.700₫ 21.310.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 307.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
9.932.800₫ 10.240.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 183.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
8.986.600₫ 9.170.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 171.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
8.388.800₫ 8.560.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG Giảm 160.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
7.864.500₫ 8.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 91.620₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
4.489.380₫ 4.581.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 164.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
8.036.000₫ 8.200.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 153.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
7.521.500₫ 7.675.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG Giảm 151.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
7.403.900₫ 7.555.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 86.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
4.233.600₫ 4.320.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 114.700₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.620.300₫ 5.735.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 105.440₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.166.560₫ 5.272.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 110.041₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.392.027₫ 5.502.068₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

1. Fuji Eletric (ED&C) -Thương hiệu thiết bị điện đóng cắt uy tín Nhật Bản 

Tập đoàn Fuji Electric được thành lập vào năm 1923 bởi liên minh vốn và công nghệ giữa công ty TNHH Furukawa Nhật Bản và Siemens AG của Đức. Kể từ khi thành lập tập đoàn Fuji Electric đã không ngừng nỗ lực phát triển, đến nay đã trở thành thương hiệu thiết bị điện hàng đầu thế giới. Fuji Electric (ED&C) được các chuyên gia và khách hàng đánh giá là thương hiệu thiết bị đóng cắt đáng tin cậy hàng đầu thế giới.

Trụ sở tập đoàn Fuji Electric tại Nhật 

Bên cạnh đó, Fuji Electric đã mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu với mức tăng trưởng mạnh mẽ với 72 chi nhánh trên toàn thế giới (27 chi nhánh ở Nhật, 18 chi nhánh ở Asia, 11 chi nhánh ở Châu Âu, 13 chi nhánh ở Trung Quốc, 3 chi nhánh ở Mỹ).

2. Các sản phẩm Fuji Electric (ED&C) 

Với quy trình sản xuất thiết bị điện tại Fuji Electric luôn dựa trên dây truyền sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc chế tạo, lắp ráp các chi tiết mà các dòng thiết bị đóng cắt của Fuji luôn đạt các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe quốc tế, đồng thời cũng đáp ứng  được nhu cầu đa dạng của thị trường. Đó cũng chính là lý do vì sao thiết bị đóng cắt Fuji Electric lại được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng và lựa chọn.

 • Các ưu điểm của thiết bị đóng cắt Fuji Electric có thể kể đến như sau:
  • Khi vận hành,thiết bị điện Fuji Electric luôn hoạt động rất êm ái, hầu như không phát ra bất kỳ chấn động, rung lắc nào và giảm thiểu tiếng ồn đáng kể.
  • Độ bền cao và khả năng đóng cắt mạnh mẽ
  • Dễ dàng lắp đặt và được trang bị đầy đủ các phụ kiện
  • An toàn khi vận hành
  • Tiêu chuẩn quốc tế: IEC, JIS, CE,…

MCCB Fuji Electric 

3. Điện City tự hào là nhà phân phối các dòng thiết bị đóng cắt Fuji Electric 

Điện City tự hào là nhà phân phối thiết bị đóng cắt Fuji Electric tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm Fuji Electric được Điện City phân phối luôn được đảm bảo với mức giá cạnh tranh nhất thị trường đi kèm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tốt nhất:

 • Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và kỹ sư chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao cùng sự am hiểu sâu rộng về ngành điện cũng như từng thiết bị, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc 24/7.
 • Ngay cả khi khách hàng đã mua sản phẩm do Điện City cung cấp thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng để hỗ trợ, chăm sóc, giải đáp từng vấn đề, nhằm đem lại những trải nghiệm mua hàng tốt nhất tại Điện City.

Hãy đến với Điện City và cùng trải nghiệm mua sắm những sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi nhất.

Tải catalog miễn phí tại đây.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x