Danh mục sản phẩm

Ổ cắm

Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727 Giảm 640.475₫ Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727
1.921.425₫ 2.561.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm mạng cat6 Schneider Zencelo A size S 8431SRJ6V_WE Giảm 81.950₫ Ổ cắm mạng cat6 Schneider Zencelo A size S 8431SRJ6V_WE
245.850₫ 327.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm TV Schneider Zencelo A size S 8431 Giảm 36.850₫ Ổ cắm TV Schneider Zencelo A size S 8431
110.550₫ 147.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm điện thoại Schneider Zencelo A size S 8431SRJ4_WE Giảm 36.850₫ Ổ cắm điện thoại Schneider Zencelo A size S 8431SRJ4_WE
110.550₫ 147.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ sạc USB đôi Schneider Zencelo A 2.1A, size 2S 8432USB Giảm 150.700₫ Ổ sạc USB đôi Schneider Zencelo A 2.1A, size 2S 8432USB
452.100₫ 602.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ sạc USB đơn Schneider Zencelo A 2.1A, size S 8431USB Giảm 108.900₫ Ổ sạc USB đơn Schneider Zencelo A 2.1A, size S 8431USB
326.700₫ 435.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Zencelo A 16A, size L 8442 Giảm 41.800₫ Ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Zencelo A 16A, size L 8442
125.400₫ 167.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đơn 3 chấu Schneider Zencelo A 16A, size 2S 8442 Giảm 35.475₫ Ổ cắm đơn 3 chấu Schneider Zencelo A 16A, size 2S 8442
106.425₫ 141.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đơn 2 chấu Schneider Zencelo A 10A, size S 84426SUS Giảm 19.525₫ Ổ cắm đơn 2 chấu Schneider Zencelo A 10A, size S 84426SUS
58.575₫ 78.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm mạng cat6e Schneider AvatarOn A M3T1RJ6M_WE size S Giảm 57.475₫ Ổ cắm mạng cat6e Schneider AvatarOn A M3T1RJ6M_WE size S
172.425₫ 229.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm mạng cat5e Schneider AvatarOn A M3T1RJ5M_WE size S Giảm 48.125₫ Ổ cắm mạng cat5e Schneider AvatarOn A M3T1RJ5M_WE size S
144.375₫ 192.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm angten TV Schneider AvatarOn A M3T1TV75M_WE size S Giảm 22.000₫ Ổ cắm angten TV Schneider AvatarOn A M3T1TV75M_WE size S
66.000₫ 88.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm điện thoại Schneider AvatarOn A M3T1RJ4M_WE size S Giảm 22.000₫ Ổ cắm điện thoại Schneider AvatarOn A M3T1RJ4M_WE size S
66.000₫ 88.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ sạc USB type A+C Schneider AvatarOn A M3T_USB2_WE 2.4A, size 2S Giảm 163.350₫ Ổ sạc USB type A+C Schneider AvatarOn A M3T_USB2_WE 2.4A, size 2S
490.050₫ 653.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ sạc USB type A Schneider AvatarOn A M3T_USB_WE 2.1A, size S Giảm 130.900₫ Ổ sạc USB type A Schneider AvatarOn A M3T_USB_WE 2.1A, size S
392.700₫ 523.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T_SIS_WE 16A có công tắc Giảm 42.900₫ Bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T_SIS_WE 16A có công tắc
128.700₫ 171.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đôi 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T426UST2_WE 16A size E (3S) Giảm 25.300₫ Ổ cắm đôi 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T426UST2_WE 16A size E (3S)
75.900₫ 101.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đa năng Schneider AvatarOn A M3T426_IS_WE 16A size 2S Giảm 75.900₫ Ổ cắm đa năng Schneider AvatarOn A M3T426_IS_WE 16A size 2S
227.700₫ 303.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đơn 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T426UST_WE 16A size 2S Giảm 17.600₫ Ổ cắm đơn 3 chấu Schneider AvatarOn A M3T426UST_WE 16A size 2S
52.800₫ 70.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm đơn 2 chấu Schneider AvatarOn A M3T426US_WE 16A size S Giảm 10.175₫ Ổ cắm đơn 2 chấu Schneider AvatarOn A M3T426US_WE 16A size S
30.525₫ 40.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x