Danh mục sản phẩm

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT phạm vi 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT phạm vi 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT phạm vi 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT phạm vi 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 396.330₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
924.770₫ 1.321.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 484.440₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.130.360₫ 1.614.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BY500-TDT phạm vi 500mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 250.470₫ Cảm biến quang Autonics BY500-TDT phạm vi 500mm, thu phát, 12-24VDC
584.430₫ 834.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC Giảm 386.430₫ Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC
901.670₫ 1.288.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT phạm vi 100mm, phản xạ khuéch tán, 12-24VDC Giảm 267.960₫ Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT phạm vi 100mm, phản xạ khuéch tán, 12-24VDC
625.240₫ 893.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30S phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 327.360₫ Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30S phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC
763.840₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30 phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 299.640₫ Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30 phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC
699.160₫ 998.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-V phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-V phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-Y phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-Y phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-L phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-L phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-T phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-T phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-K phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-K phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BRP200-DDTN phạm vi 200mm, phản xạ chùm tia hẹp, 12-24VDC Giảm 365.310₫ Cảm biến quang Autonics BRP200-DDTN phạm vi 200mm, phản xạ chùm tia hẹp, 12-24VDC
852.390₫ 1.217.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BR200-DDTN phạm vi 200mm, phản xạ chùm tia hẹp, 12-24VDC Giảm 373.230₫ Cảm biến quang Autonics BR200-DDTN phạm vi 200mm, phản xạ chùm tia hẹp, 12-24VDC
870.870₫ 1.244.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC (Light ON) Giảm 419.760₫ Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC (Light ON)
979.440₫ 1.399.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC (Dark ON) Giảm 419.760₫ Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC (Dark ON)
979.440₫ 1.399.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT phạm vi 300mm, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT phạm vi 300mm, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT phạm vi 2m, phản xạ gương, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT phạm vi 2m, phản xạ gương, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 353.430₫ Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
824.670₫ 1.178.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BM200-DDT phạm vi 200mm, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BM200-DDT phạm vi 200mm, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BM1M-MDT phạm vi 1m, phản xạ gương, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BM1M-MDT phạm vi 1m, phản xạ gương, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ15M phạm vi 15m, thu phát, 12-24VDC Giảm 452.430₫ Cảm biến quang Autonics BJ15M phạm vi 15m, thu phát, 12-24VDC
1.055.670₫ 1.508.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ10M phạm vi 10m, thu phát, 12-24VDC Giảm 412.170₫ Cảm biến quang Autonics BJ10M phạm vi 10m, thu phát, 12-24VDC
961.730₫ 1.373.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ7M phạm vi 7m, thu phát, 12-24VDC Giảm 428.340₫ Cảm biến quang Autonics BJ7M phạm vi 7m, thu phát, 12-24VDC
999.460₫ 1.427.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ3M phạm vi 3m, phản xạ gương phân cực, 12-24VDC Giảm 388.080₫ Cảm biến quang Autonics BJ3M phạm vi 3m, phản xạ gương phân cực, 12-24VDC
905.520₫ 1.293.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ1M phạm vi 1m, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC Giảm 355.740₫ Cảm biến quang Autonics BJ1M phạm vi 1m, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC
830.060₫ 1.185.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x