Danh mục sản phẩm

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 396.330₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
924.770₫ 1.321.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 484.440₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.130.360₫ 1.614.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BY500-TDT phạm vi 500mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 250.470₫ Cảm biến quang Autonics BY500-TDT phạm vi 500mm, thu phát, 12-24VDC
584.430₫ 834.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC Giảm 386.430₫ Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC
901.670₫ 1.288.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT phạm vi 100mm, 12-24VDC Giảm 267.960₫ Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT phạm vi 100mm, 12-24VDC
625.240₫ 893.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30S phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 327.360₫ Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30S phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC
763.840₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30 phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC Giảm 299.640₫ Cảm biến quang Autonics chữ U BUP-30 phạm vi 30mm, thu phát, 12-24VDC
699.160₫ 998.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-V phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-V phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-Y phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-Y phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-L phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-L phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-T phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-T phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-K phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 109.890₫ Cảm biến quang Autonics cực nhỏ BS5-K phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
256.410₫ 366.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BRP200-DDTN phạm vi 200mm, 12-24VDC Giảm 365.310₫ Cảm biến quang Autonics BRP200-DDTN phạm vi 200mm, 12-24VDC
852.390₫ 1.217.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BR200-DDTN phạm vi 200mm, 12-24VDC Giảm 373.230₫ Cảm biến quang Autonics BR200-DDTN phạm vi 200mm, 12-24VDC
870.870₫ 1.244.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL 3m, thu phát, 12-24VDC (Light ON) Giảm 419.760₫ Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDTL 3m, thu phát, 12-24VDC (Light ON)
979.440₫ 1.399.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC Giảm 419.760₫ Cảm biến quang Autonics BPS3M-TDT phạm vi 3m, thu phát, 12-24VDC
979.440₫ 1.399.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT 300mm phản xạ khuếch tán 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BMS300-DDT 300mm phản xạ khuếch tán 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT phạm vi 2m, phản xạ gương, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BMS2M-MDT phạm vi 2m, phản xạ gương, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC Giảm 353.430₫ Cảm biến quang Autonics BMS5M-TDT phạm vi 5m, thu phát, 12-24VDC
824.670₫ 1.178.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BM200-DDT phạm vi 200mm, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BM200-DDT phạm vi 200mm, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BM1M-MDT phạm vi 1m, phản xạ gương, 12-24VDC Giảm 296.670₫ Cảm biến quang Autonics BM1M-MDT phạm vi 1m, phản xạ gương, 12-24VDC
692.230₫ 988.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ15M phạm vi 15m, thu phát, 12-24VDC Giảm 452.430₫ Cảm biến quang Autonics BJ15M phạm vi 15m, thu phát, 12-24VDC
1.055.670₫ 1.508.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ10M phạm vi 10m, thu phát, 12-24VDC Giảm 412.170₫ Cảm biến quang Autonics BJ10M phạm vi 10m, thu phát, 12-24VDC
961.730₫ 1.373.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ7M phạm vi 7m, thu phát, 12-24VDC Giảm 428.340₫ Cảm biến quang Autonics BJ7M phạm vi 7m, thu phát, 12-24VDC
999.460₫ 1.427.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ3M 3m, phản xạ gương phân cực 12-24VDC Giảm 388.080₫ Cảm biến quang Autonics BJ3M 3m, phản xạ gương phân cực 12-24VDC
905.520₫ 1.293.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BJ1M phạm vi 1m, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC Giảm 355.740₫ Cảm biến quang Autonics BJ1M phạm vi 1m, phản xạ khuếch tán, 12-24VDC
830.060₫ 1.185.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

Cảm biến quang điện (photoelectric sensor) là một loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của vật thể bằng cách sử dụng tia sáng. Cảm biến quang điện có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện, vị trí, màu sắc, hình dạng hoặc khoảng cách của các vật thể trong một khu vực nhất định.

Cảm biến quang điện bao gồm một bộ phát tia sáng và một bộ thu sóng ánh sáng. Khi tia sáng phát ra va chạm với một vật thể, nó sẽ được phản xạ trở lại và được thu bởi bộ thu sóng ánh sáng. Sự thay đổi của tín hiệu thu được sẽ được sử dụng để xác định sự hiện diện của vật thể.

Cảm biến quang điện được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, bao gồm trong các thiết bị tự động hóa để kiểm soát quá trình sản xuất, trong các thiết bị kiểm tra chất lượng và trong các thiết bị an ninh để phát hiện sự xâm nhập. Chúng cũng được sử dụng trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, chẳng hạn như trong điện thoại di động để tắt màn hình khi đưa điện thoại lên tai và bật màn hình khi đưa điện thoại ra khỏi tai.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x