Danh mục sản phẩm

Schneider

Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430LP size L Giảm 6.600₫ Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430LP size L
19.800₫ 26.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-2 size L Giảm 38.500₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-2 size L
115.500₫ 154.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-2 size M Giảm 31.900₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-2 size M
95.700₫ 127.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-2 size S Giảm 26.950₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-2 size S
80.850₫ 107.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-1 size L Giảm 29.150₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-1 size L
87.450₫ 116.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-1 size M Giảm 25.850₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-1 size M
77.550₫ 103.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-1 size S Giảm 20.350₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-1 size S
61.050₫ 81.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E2_WE size E (3S) Giảm 18.700₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E2_WE size E (3S)
56.100₫ 74.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M2_WE size M (1.5S) Giảm 18.700₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M2_WE size M (1.5S)
56.100₫ 74.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_2_WE size S Giảm 11.550₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_2_WE size S
34.650₫ 46.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E1F_WE size E (3S) Giảm 14.850₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E1F_WE size E (3S)
44.550₫ 59.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M1F_WE size M (1.5S) Giảm 5.500₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M1F_WE size M (1.5S)
16.500₫ 22.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_1F_WE size S Giảm 5.500₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_1F_WE size S
16.500₫ 22.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che trơn Schneider AvatarOn A M3T01BP_WE Giảm 6.050₫ Mặt che trơn Schneider AvatarOn A M3T01BP_WE
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02MCB_WE cho MCB 2 cực Giảm 6.050₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02MCB_WE cho MCB 2 cực
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01MCB_WE cho MCB 1 cực Giảm 6.050₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01MCB_WE cho MCB 1 cực
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01SB_WE cho cầu dao an toàn Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01SB_WE cho cầu dao an toàn
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T03_WE cho 3 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T03_WE cho 3 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02_WE cho 2 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02_WE cho 2 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01_WE cho 1 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01_WE cho 1 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 4P 4.5kA Giảm 166.375₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 4P 4.5kA
499.125₫ 665.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 3P 4.5kA Giảm 117.975₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 3P 4.5kA
353.925₫ 471.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 2P 4.5kA Giảm 66.275₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 2P 4.5kA
198.825₫ 265.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 1P 4.5kA Giảm 23.375₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 1P 4.5kA
70.125₫ 93.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8431SPCU Giảm 108.075₫ Công tắc 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8431SPCU
324.225₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8431SDND Giảm 108.075₫ Công tắc 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8431SDND
324.225₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Đèn hiển thị 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8430SPCU Giảm 78.100₫ Đèn hiển thị 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8430SPCU
234.300₫ 312.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Đèn hiển thị 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8430SDND Giảm 78.100₫ Đèn hiển thị 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8430SDND
234.300₫ 312.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727 Giảm 640.475₫ Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727
1.921.425₫ 2.561.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc chìa khóa thẻ Schneider Zencelo A A8431EKT Giảm 323.675₫ Công tắc chìa khóa thẻ Schneider Zencelo A A8431EKT
971.025₫ 1.294.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu

1. Sơ lược về tập đoàn Schneider Electric 

Được thành lập vào năm 1836 dưới sự lãnh đạo kỹ sư người Pháp Eugène Schneider, Schneider đã trở thành thương hiệu tập đoàn đa quốc gia về các mảng như: năng lượng, tự động hóa, nông nghiệp, phần mềm, phần cứng và dịch vụ.Trong hơn 100 năm xây dựng và phát triển không ngừng nghỉ, đến nay Schneider đã có các nhà máy sản xuất ở trên 30 quốc gia trên khắp thế giới và đội ngũ nhân viên hơn 20.000 người.

Schneider-Thương hiệu hàng đầu đến từ Châu Âu 

Tại thị trường Việt Nam xuất hiện các sản phẩm mang thương hiệu Schneider từ hơn 20 năm trước. Ngay khi du nhập vào thị trường Việt, các dòng  thiết bị điện của Schneider đã góp mặt tại nhiều công trình điện lớn nhỏ, từ dân dụng cho đến công nghiệp, góp phần thúc đẩy và phát triển lĩnh vực xây dựng trong nước. Hiện nay đã có rất nhiều công trình trọng điểm của quốc gia sử dụng sản phẩm của hãng Schneider như: đường dây truyền tải điện 500kV Bắc Nam, tòa nhà Bitexco, hệ thống điện mặt trời tại Bình Dương,…

2. Các sản phẩm của thương hiệu Schneider

Tất cả các sản phẩm Schneider đều được sản xuất trên dây truyền hiện đại và được kiểm định theo các tiêu chuẩn khắt khe nhằm tạo nên những ưu điểm nổi bật riêng để tạo nên thế mạnh của mình trên thị trường. Hãy cùng Điện City tìm hiểu những ưu điểm nổi bật của dòng thiết bị điện Schneider:

  • Đa dạng mẫu mã và kích thước giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình
  • Tối đa hóa hiệu suất hoạt động, tiết kiệm chi phí khi vận hành.
  • Thiết kế với những đường nét tinh tế, hiện đại và sang trọng làm tăng tính thẩm mỹ cho các công trình điện.
  • Độ bền và tuổi thọ thiết bị cao .
  • Có khả năng chịu nhiệt, chống va đập và ăn mòn tốt .
  • Cơ chế lắp đặt và sử dụng đơn giản, linh hoạt phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
  • An toàn và thân thiện với môi trường.
  • Tiêu chuẩn chất lượng: IEC, BS,…

Với những ưu điểm nổi bật được nêu trên, không lạ gì khi các sản phẩm của Schneider được rất nhiều công trình tin tưởng lựa chọn. Đặc biệt, các công trình cao cấp đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật như: nhà máy, xí nghiệp, khu chung cư cao cấp, tòa nhà,… rất được ưu tiên sử dụng các thiết bị điện Schneider.

Thiết bị điện thương hiệu Schneider Electric

3. Lý do nên mua thiết bị điện Schneider tại Điện City 

Hiện nay, nhu cầu lắp đặt và sử dụng thiết bị điện Schneider trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng ngày càng cao nhờ những ưu điểm nổi bật, tính ứng dụng cao đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều đơn vị phân phối thiết bị điện Schneider trên thị trường, nếu bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn nhà cung cấp nào phù hợp, đáng tin cậy, giá cả phải chăng thì hãy để Điện City giúp bạn.

Khi đến với Điện City,khách hàng sẽ không phải bận tâm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chất lượng hay nguồn gốc, xuất xứ nữa. Bởi từng sản phẩm do Điện City phân phối đều chính hãng và được đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm kiểm tra chất lượng trước khi lắp đặt vào hệ thống điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những trải nghiệm mua hàng hài lòng nhất tại Điện City nhờ đội ngũ giao hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp và tiện lợi. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Điện City luôn sẵn sàng lắng nghe những phản hồi, thắc mắc trước, trong và sau khi mua hàng.

Đặc biệt, giá cả của các thiết bị điện tại Điện City luôn cạnh tranh so với thị trường. Ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ giá cho khách hàng khi mua hàng thường xuyên.

Chúng tôi tin rằng, Điện City sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng khi có nhu cầu tìm mua thiết bị điện mang thương hiệu Schneider và các thương hiệu khác.

Hãy liên hệ ngay cho Điện City qua hotline 090 105 9191 để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình!

Tải catalog miễn phí tại đây. 

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x