Danh mục sản phẩm

Biến tần & PLC & HMI

Biến tần Yaskawa GA700 90/110.0kW 3P 400VAC Giảm 13.676.300₫ Biến tần Yaskawa GA700 90/110.0kW 3P 400VAC
27.352.600₫ 41.028.900₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 75/90.0kW 3P 400VAC Giảm 9.055.250₫ Biến tần Yaskawa GA700 75/90.0kW 3P 400VAC
18.110.500₫ 27.165.750₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 55/75.0kW 3P 400VAC Giảm 6.968.900₫ Biến tần Yaskawa GA700 55/75.0kW 3P 400VAC
13.937.800₫ 20.906.700₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 45/55.0kW 3P 400VAC Giảm 5.445.200₫ Biến tần Yaskawa GA700 45/55.0kW 3P 400VAC
10.890.400₫ 16.335.600₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 37/45.0kW 3P 400VAC Giảm 5.322.350₫ Biến tần Yaskawa GA700 37/45.0kW 3P 400VAC
10.644.700₫ 15.967.050₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 30/37.0kW 3P 400VAC Giảm 4.076.150₫ Biến tần Yaskawa GA700 30/37.0kW 3P 400VAC
8.152.300₫ 12.228.450₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 22/30.0kW 3P 400VAC Giảm 3.951.350₫ Biến tần Yaskawa GA700 22/30.0kW 3P 400VAC
7.902.700₫ 11.854.050₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 18.5/22.0kW 3P 400VAC Giảm 3.780.050₫ Biến tần Yaskawa GA700 18.5/22.0kW 3P 400VAC
7.560.100₫ 11.340.150₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 15.0/18.5kW 3P 400VAC Giảm 2.791.850₫ Biến tần Yaskawa GA700 15.0/18.5kW 3P 400VAC
5.583.700₫ 8.375.550₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 11.0/15.0kW 3P 400VAC Giảm 2.345.000₫ Biến tần Yaskawa GA700 11.0/15.0kW 3P 400VAC
4.690.000₫ 7.035.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 7.5/11.0kW 3P 400VAC Giảm 1.840.550₫ Biến tần Yaskawa GA700 7.5/11.0kW 3P 400VAC
3.681.100₫ 5.521.650₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 5.5/7.5kW 3P 400VAC Giảm 1.595.000₫ Biến tần Yaskawa GA700 5.5/7.5kW 3P 400VAC
3.190.000₫ 4.785.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 3.7/5.5kW 3P 400VAC Giảm 1.380.950₫ Biến tần Yaskawa GA700 3.7/5.5kW 3P 400VAC
2.761.900₫ 4.142.850₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 3.0/3.7kW 3P 400VAC Giảm 1.437.650₫ Biến tần Yaskawa GA700 3.0/3.7kW 3P 400VAC
2.875.300₫ 4.312.950₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 2.2/3.0kW 3P 400VAC Giảm 1.290.050₫ Biến tần Yaskawa GA700 2.2/3.0kW 3P 400VAC
2.580.100₫ 3.870.150₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa GA700 1.5/2.2kW 3P 400VAC Giảm 1.247.300₫ Biến tần Yaskawa GA700 1.5/2.2kW 3P 400VAC
2.494.600₫ 3.741.900₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 75/90.0kW 3P 400VAC Giảm 9.094.100₫ Biến tần Yaskawa A1000 75/90.0kW 3P 400VAC
18.188.200₫ 27.282.300₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 55/75.0kW 3P 400VAC Giảm 6.854.300₫ Biến tần Yaskawa A1000 55/75.0kW 3P 400VAC
13.708.600₫ 20.562.900₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 45/55.0kW 3P 400VAC Giảm 5.300.750₫ Biến tần Yaskawa A1000 45/55.0kW 3P 400VAC
10.601.500₫ 15.902.250₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 37/45.0kW 3P 400VAC Giảm 5.095.250₫ Biến tần Yaskawa A1000 37/45.0kW 3P 400VAC
10.190.500₫ 15.285.750₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 30/37.0kW 3P 400VAC Giảm 3.979.400₫ Biến tần Yaskawa A1000 30/37.0kW 3P 400VAC
7.958.800₫ 11.938.200₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 22/30.0kW 3P 400VAC Giảm 3.281.000₫ Biến tần Yaskawa A1000 22/30.0kW 3P 400VAC
6.562.000₫ 9.843.000₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22.0kW 3P 400VAC Giảm 3.477.650₫ Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22.0kW 3P 400VAC
6.955.300₫ 10.432.950₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 15.0/18.5kW 3P 400VAC Giảm 2.701.100₫ Biến tần Yaskawa A1000 15.0/18.5kW 3P 400VAC
5.402.200₫ 8.103.300₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 11.0/15.0kW 3P 400VAC Giảm 2.355.350₫ Biến tần Yaskawa A1000 11.0/15.0kW 3P 400VAC
4.710.700₫ 7.066.050₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11.0kW 3P 400VAC Giảm 1.748.750₫ Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11.0kW 3P 400VAC
3.497.500₫ 5.246.250₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7.5kW 3P 400VAC Giảm 1.544.600₫ Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7.5kW 3P 400VAC
3.089.200₫ 4.633.800₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5kW 3P 400VAC Giảm 1.338.650₫ Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5kW 3P 400VAC
2.677.300₫ 4.015.950₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3.7kW 3P 400VAC Giảm 1.409.450₫ Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3.7kW 3P 400VAC
2.818.900₫ 4.228.350₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày
Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3.0kW 3P 400VAC Giảm 1.214.750₫ Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3.0kW 3P 400VAC
2.429.500₫ 3.644.250₫
Bảo hành 12 tháng 1 Đổi 1 trong 7 ngày

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x