Danh mục sản phẩm

Contactor & Role nhiệt chính hãng

Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 3.540.350₫ Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
5.094.650₫ 8.635.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a Giảm 1.984.400₫ Role nhiệt LS MT-400 dùng cho Contactor MC-265a, MC-330a, MC-400a
2.855.600₫ 4.840.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 1.364.275₫ Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
1.963.225₫ 3.327.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a Giảm 825.330₫ Role nhiệt LS MT-150 dùng cho Contactor MC-130a, MC-150a
1.187.670₫ 2.013.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a Giảm 554.730₫ Role nhiệt LS MT-95 dùng cho Contactor MC-75a, MC-85a, MC-100a
798.270₫ 1.353.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a Giảm 347.270₫ Role nhiệt LS MT-63 dùng cho Contactor MC-50a, MC-65a
499.730₫ 847.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a Giảm 169.125₫ Role nhiệt LS MT-32 dùng cho Contactor MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a
243.375₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 146.575₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
210.925₫ 357.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC Giảm 14.206.500₫ Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC
20.443.500₫ 34.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC Giảm 11.184.800₫ Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC
16.095.200₫ 27.280.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC Giảm 10.666.150₫ Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC
15.348.850₫ 26.015.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC Giảm 5.321.800₫ Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC
7.658.200₫ 12.980.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC Giảm 4.667.850₫ Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC
6.717.150₫ 11.385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC Giảm 4.284.500₫ Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC
6.165.500₫ 10.450.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC Giảm 3.157.000₫ Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC
4.543.000₫ 7.700.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC Giảm 2.656.390₫ Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC
3.822.610₫ 6.479.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC Giảm 2.097.150₫ Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC
3.017.850₫ 5.115.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC Giảm 1.623.600₫ Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC
2.336.400₫ 3.960.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC Giảm 1.348.490₫ Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC
1.940.510₫ 3.289.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC Giảm 1.037.300₫ Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC
1.492.700₫ 2.530.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC Giảm 856.900₫ Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC
1.233.100₫ 2.090.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC Giảm 766.700₫ Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC
1.103.300₫ 1.870.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC Giảm 676.500₫ Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC
973.500₫ 1.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC Giảm 532.180₫ Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC
765.820₫ 1.298.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC Giảm 451.000₫ Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC
649.000₫ 1.100.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 315.700₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
454.300₫ 770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 257.070₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
369.930₫ 627.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 178.145₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
256.355₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 157.850₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
227.150₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 234.520₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
337.480₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x