Danh mục sản phẩm

Contactor & Role nhiệt chính hãng

Role nhiệt IEK Karat RTI-6376 dải điều chỉnh 125A - 200A Giảm 968.352₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-6376 dải điều chỉnh 125A - 200A
2.057.748₫ 3.026.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5376 dải điều chỉnh 150A - 180A Giảm 860.640₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5376 dải điều chỉnh 150A - 180A
1.828.860₫ 2.689.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5375 dải điều chỉnh 120A - 150A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A Giảm 566.368₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5371 dải điều chỉnh 90A - 120A
1.203.532₫ 1.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5370 dải điều chỉnh 63A - 90A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A Giảm 391.424₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-5369 dải điều chỉnh 55A - 80A
831.776₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3365 dải điều chỉnh 80A - 93A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3363 dải điều chỉnh 63A - 80A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A Giảm 349.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3361 dải điều chỉnh 55A - 70A
742.016₫ 1.091.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A Giảm 217.184₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3359 dải điều chỉnh 48A - 65A
461.516₫ 678.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A Giảm 206.624₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3357 dải điều chỉnh 37A - 50A
439.076₫ 645.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A Giảm 165.088₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A
350.812₫ 515.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 177.760₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A
377.740₫ 555.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A Giảm 110.880₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A
235.620₫ 346.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x