Danh mục sản phẩm

MCB & RCBO chính hãng

RCBO IEK Armat B06S 1P+N 6kA 30mA Giảm 747.965₫ RCBO IEK Armat B06S 1P+N 6kA 30mA
1.589.425₫ 2.337.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
RCBO IEK Karat AD14 4P 4.5kA 30mA Giảm 230.912₫ RCBO IEK Karat AD14 4P 4.5kA 30mA
490.688₫ 721.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
RCBO IEK Karat AD12 2P 4.5kA 30mA Giảm 147.840₫ RCBO IEK Karat AD12 2P 4.5kA 30mA
314.160₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
RCBO IEK Karat AVDTEM 1P+N 4.5kA 30mA Giảm 269.984₫ RCBO IEK Karat AVDTEM 1P+N 4.5kA 30mA
573.716₫ 843.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M10N 4P 10kA type C Giảm 849.182₫ MCB IEK Armat M10N 4P 10kA type C
1.804.513₫ 2.653.695₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M10N 3P 10kA type C Giảm 603.979₫ MCB IEK Armat M10N 3P 10kA type C
1.283.456₫ 1.887.435₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M10N 2P 10kA type C Giảm 400.118₫ MCB IEK Armat M10N 2P 10kA type C
850.252₫ 1.250.370₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M10N 1P 10kA type C Giảm 121.651₫ MCB IEK Armat M10N 1P 10kA type C
258.509₫ 380.160₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M06N 4P 6kA type C Giảm 413.424₫ MCB IEK Armat M06N 4P 6kA type C
878.526₫ 1.291.950₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M06N 3P 6kA type C Giảm 275.616₫ MCB IEK Armat M06N 3P 6kA type C
585.684₫ 861.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M06N 2P 6kA type C Giảm 182.952₫ MCB IEK Armat M06N 2P 6kA type C
388.773₫ 571.725₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Armat M06N 1P 6kA type C Giảm 66.528₫ MCB IEK Armat M06N 1P 6kA type C
141.372₫ 207.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-60M 4P 6kA type C Giảm 171.072₫ MCB IEK Karat VA47-60M 4P 6kA type C
363.528₫ 534.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-60M 3P 6kA type C Giảm 105.600₫ MCB IEK Karat VA47-60M 3P 6kA type C
224.400₫ 330.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-60M 2P 6kA type C Giảm 66.880₫ MCB IEK Karat VA47-60M 2P 6kA type C
142.120₫ 209.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-60M 1P 6kA type C Giảm 31.328₫ MCB IEK Karat VA47-60M 1P 6kA type C
66.572₫ 97.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-29 4P 4.5kA type C Giảm 104.192₫ MCB IEK Karat VA47-29 4P 4.5kA type C
221.408₫ 325.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-29 3P 4.5kA type C Giảm 77.792₫ MCB IEK Karat VA47-29 3P 4.5kA type C
165.308₫ 243.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-29 2P 4.5kA type C Giảm 51.392₫ MCB IEK Karat VA47-29 2P 4.5kA type C
109.208₫ 160.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCB IEK Karat VA47-29 1P 4.5kA type C Giảm 26.752₫ MCB IEK Karat VA47-29 1P 4.5kA type C
56.848₫ 83.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CLN 1P+N 4.5kA RCBO Fuji Electric BC32E1CLN 1P+N 4.5kA
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Aptomat Đo Năng Lượng Hunonic Notec Giảm 340.000₫ Aptomat Đo Năng Lượng Hunonic Notec
850.000₫ 1.190.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng Made in Việt Nam
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 4P 4.5kA Giảm 166.375₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 4P 4.5kA
499.125₫ 665.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 3P 4.5kA Giảm 117.975₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 3P 4.5kA
353.925₫ 471.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 2P 4.5kA Giảm 66.275₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 2P 4.5kA
198.825₫ 265.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 1P 4.5kA Giảm 23.375₫ MCB (cb tép) Schneider Easy9 EZ9F 1P 4.5kA
70.125₫ 93.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 4P 10kA Giảm 690.800₫ MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 4P 10kA
2.072.400₫ 2.763.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (Aptomat) Schneider Acti9 iC60H A9F8 3P 10kA Giảm 499.125₫ MCB (Aptomat) Schneider Acti9 iC60H A9F8 3P 10kA
1.497.375₫ 1.996.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 2P 10kA Giảm 322.300₫ MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 2P 10kA
966.900₫ 1.289.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 1P 10kA Giảm 96.250₫ MCB (cb tép) Schneider Acti9 iC60H A9F8 1P 10kA
288.750₫ 385.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x