Danh mục sản phẩm

MCB & RCBO

MCB LS BKN-b 4P 10kA Giảm 265.200₫ MCB LS BKN-b 4P 10kA
381.600₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN-b 3P 10kA Giảm 178.100₫ MCB LS BKN-b 3P 10kA
256.400₫ 434.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN-b 2P 10kA Giảm 110.500₫ MCB LS BKN-b 2P 10kA
159.000₫ 269.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN-b 1P 10kA Giảm 51.700₫ MCB LS BKN-b 1P 10kA
71.500₫ 123.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN 4P 6kA Giảm 189.400₫ MCB LS BKN 4P 6kA
261.600₫ 451.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN 3P 6kA Giảm 129.800₫ MCB LS BKN 3P 6kA
179.300₫ 309.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN 2P 6kA Giảm 82.200₫ MCB LS BKN 2P 6kA
113.600₫ 195.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB LS BKN 1P 6kA Giảm 37.400₫ MCB LS BKN 1P 6kA
51.700₫ 89.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048 Giảm 58.740₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048
2.878.260₫ 2.937.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400 Giảm 58.740₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400
2.878.260₫ 2.937.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS Giảm 24.882₫ Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS
1.219.218₫ 1.244.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS Giảm 44.154₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS
2.163.546₫ 2.207.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS Giảm 21.032₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS
1.030.568₫ 1.051.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB Mitsubishi BH-D6 4P 6kA Giảm 821.205₫ MCB Mitsubishi BH-D6 4P 6kA
482.295₫ 1.303.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB Mitsubishi BH-D6 3P 6kA Giảm 580.734₫ MCB Mitsubishi BH-D6 3P 6kA
341.066₫ 921.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6kA Giảm 377.685₫ MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6kA
221.815₫ 599.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCB Mitsubishi BH-D6 1P 6kA Giảm 158.697₫ MCB Mitsubishi BH-D6 1P 6kA
93.203₫ 251.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Fuji Electric Giảm 173.200₫ Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Fuji Electric
187.600₫ 360.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric 1NO-1NC Giảm 164.200₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric 1NO-1NC
177.900₫ 342.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 4.5kA 30mA 50A Giảm 948.800₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 4.5kA 30mA 50A
1.027.900₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 6kA 30mA 40A Giảm 948.800₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 4P 6kA 30mA 40A
1.027.900₫ 1.976.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 4P 6kA 30mA Giảm 936.700₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 4P 6kA 30mA
1.014.700₫ 1.951.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 4.5kA 30mA 50A Giảm 674.300₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 4.5kA 30mA 50A
730.400₫ 1.404.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 6kA 30mA 40A Giảm 674.300₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P+N 6kA 30mA 40A
730.400₫ 1.404.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P+N 6kA 30mA Giảm 736.600₫ RCBO Fuji Electric BC32E1CL 3P+N 6kA 30mA
797.900₫ 1.534.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 4.5kA 30mA 50A Giảm 625.700₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 4.5kA 30mA 50A
677.800₫ 1.303.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 6kA 30mA 40A Giảm 625.700₫ RCBO Fuji Electric BC50E1CL 3P 6kA 30mA 40A
677.800₫ 1.303.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng