Danh mục sản phẩm

Biến dòng & Đồng hồ đo KDE

Biến dòng KDE loại vuông KDE15050IIR Giảm 366.700₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE15050IIR
1.466.800₫ 1.833.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE120IR Giảm 128.520₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE120IR
514.080₫ 642.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE100IR Giảm 122.600₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE100IR
490.400₫ 613.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE80IR Giảm 77.800₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE80IR
311.200₫ 389.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE60IR Giảm 73.400₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE60IR
293.600₫ 367.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE50IR-800/5A Giảm 57.000₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE50IR-800/5A
228.000₫ 285.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE40IR Giảm 38.400₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE40IR
153.600₫ 192.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE30IR Giảm 34.080₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE30IR
136.320₫ 170.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE10480 Giảm 103.400₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE10480
413.600₫ 517.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE8660 Giảm 78.760₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE8660
315.040₫ 393.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE8030 Giảm 57.960₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE8030
231.840₫ 289.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE7440-800/5A Giảm 62.100₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE7440-800/5A
248.400₫ 310.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2640 Giảm 44.800₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2640
179.200₫ 224.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 1) Giảm 35.600₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 1)
142.400₫ 178.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 3) Giảm 49.400₫ Biến dòng KDE loại vuông KDE2630 (Class 3)
197.600₫ 247.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-110-2 Giảm 76.800₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-110-2
307.200₫ 384.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-90-2 Giảm 69.600₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-90-2
278.400₫ 348.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT-58-2 Giảm 46.800₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT-58-2
187.200₫ 234.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn RCT35-2 Giảm 33.600₫ Biến dòng KDE loại tròn RCT35-2
134.400₫ 168.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn KDE58 Giảm 50.000₫ Biến dòng KDE loại tròn KDE58
200.000₫ 250.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Biến dòng KDE loại tròn KDE35 Giảm 50.000₫ Biến dòng KDE loại tròn KDE35
200.000₫ 250.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE81L Giảm 573.600₫ Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE81L
2.294.400₫ 2.868.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE383A Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LCD KDE383A
1.500.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LED KDE61 Giảm 346.000₫ Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LED KDE61
1.384.000₫ 1.730.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LED, KDE85 Giảm 338.000₫ Đồng hồ đo KDE đa chức năng, hiển thị LED, KDE85
1.352.000₫ 1.690.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo Volt KDE dạng kim 500V AC (Xuất xứ Việt Nam) Giảm 50.600₫ Đồng hồ đo Volt KDE dạng kim 500V AC (Xuất xứ Việt Nam)
202.400₫ 253.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo Ampe KDE dạng kim 5A - 4000A (Xuất xứ Việt Nam) Giảm 46.600₫ Đồng hồ đo Ampe KDE dạng kim 5A - 4000A (Xuất xứ Việt Nam)
186.400₫ 233.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng Xuất xứ Việt Nam
Đồng hồ đo điện áp (Volt) KDE dạng kim 500V AC Giảm 31.000₫ Đồng hồ đo điện áp (Volt) KDE dạng kim 500V AC
124.000₫ 155.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng
Đồng hồ đo dòng điện (Ampe) KDE dạng kim 5A - 4000A Giảm 31.000₫ Đồng hồ đo dòng điện (Ampe) KDE dạng kim 5A - 4000A
124.000₫ 155.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 18 tháng

(Đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x