Danh mục sản phẩm

Role nhiệt - Khoảng chinh dòng từ 01A -> 40A chính hãng

Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A Giảm 165.088₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3355 dải điều chỉnh 30A - 40A
350.812₫ 515.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 177.760₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-3353 dải điều chỉnh 23A - 32A
377.740₫ 555.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A Giảm 110.880₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-2355 dải điều chỉnh 28A - 36A
235.620₫ 346.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1322 dải điều chỉnh 17A - 25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1321 dải điều chỉnh 12A - 18A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1316 dải điều chỉnh 9A - 13A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1314 dải điều chỉnh 7A - 10A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1312 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1310 dải điều chỉnh 4A - 6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1308 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1307 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1306 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1305 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1304 dải điều chỉnh 0.4A - 0.63A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 92.224₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1303 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
195.976₫ 288.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1302 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 101.728₫ Role nhiệt IEK Karat RTI-1301 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
216.172₫ 317.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A Giảm 237.050₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A
711.150₫ 948.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 234.850₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A
704.550₫ 939.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A Giảm 180.950₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A
542.850₫ 723.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 172.425₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A
517.275₫ 689.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x