Danh mục sản phẩm

Role nhiệt - Khoảng chinh dòng từ 01A -> 40A chính hãng

Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A Giảm 237.050₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD35 dải điều chỉnh 30A - 38A
711.150₫ 948.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A Giảm 234.850₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD32 dải điều chỉnh 23A - 32A
704.550₫ 939.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A Giảm 180.950₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD22 dải điều chỉnh 16A - 24A
542.850₫ 723.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A Giảm 172.425₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD21 dải điều chỉnh 12A - 18A
517.275₫ 689.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD16 dải điều chỉnh 9A - 13A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD14 dải điều chỉnh 7A - 10A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD12 dải điều chỉnh 5.5A - 8A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD10 dải điều chỉnh 4A - 6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD08 dải điều chỉnh 2.5A - 4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD07 dải điều chỉnh 1.6A - 2.5A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD06 dải điều chỉnh 1A - 1.6A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD05 dải điều chỉnh 0.63A - 1A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD04 dải điều chỉnh 0.40A - 0.63A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD03 dải điều chỉnh 0.25A - 0.4A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD02 dải điều chỉnh 0.16A - 0.25A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A Giảm 157.575₫ Role nhiệt Schneider Tesys LRD01 dải điều chỉnh 0.1A - 0.16A
472.725₫ 630.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Role nhiệt Chint NXR-25 Giảm 114.708₫ Role nhiệt Chint NXR-25
172.062₫ 286.770₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt LS MT-32 cho Contactor MC-9b đến MC-40a Giảm 177.375₫ Role nhiệt LS MT-32 cho Contactor MC-9b đến MC-40a
235.125₫ 412.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a Giảm 153.725₫ Role nhiệt LS MT-12 dùng cho Contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a
203.775₫ 357.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Role nhiệt Mitsubishi TH-T25 cho Contactor S-T21 đến S-T50 Giảm 206.448₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T25 cho Contactor S-T21 đến S-T50
223.652₫ 430.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Mitsubishi TH-T18 dùng cho Contactor S-T10, S-T12, S-T20 Giảm 181.632₫ Role nhiệt Mitsubishi TH-T18 dùng cho Contactor S-T10, S-T12, S-T20
196.768₫ 378.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt Fuji Electric TR-5-1N cho Contactor SC-4-0 đến SC-5-1 Giảm 209.600₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-5-1N cho Contactor SC-4-0 đến SC-5-1
227.100₫ 436.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05 Giảm 187.400₫ Role nhiệt Fuji Electric TR-0N dùng cho Contactor SC-03, SC-0, SC-05
203.100₫ 390.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x