Danh mục sản phẩm

Công tắc & Ổ cắm

Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430LP size L Giảm 6.600₫ Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430LP size L
19.800₫ 26.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-2 size L Giảm 38.500₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-2 size L
115.500₫ 154.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-2 size M Giảm 31.900₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-2 size M
95.700₫ 127.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-2 size S Giảm 26.950₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-2 size S
80.850₫ 107.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-1 size L Giảm 29.150₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431L-1 size L
87.450₫ 116.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-1 size M Giảm 25.850₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431M-1 size M
77.550₫ 103.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-1 size S Giảm 20.350₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider Zencelo A 8431S-1 size S
61.050₫ 81.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E2_WE size E (3S) Giảm 18.700₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E2_WE size E (3S)
56.100₫ 74.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M2_WE size M (1.5S) Giảm 18.700₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M2_WE size M (1.5S)
56.100₫ 74.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_2_WE size S Giảm 11.550₫ Công tắc 2 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_2_WE size S
34.650₫ 46.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E1F_WE size E (3S) Giảm 14.850₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_E1F_WE size E (3S)
44.550₫ 59.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M1F_WE size M (1.5S) Giảm 5.500₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_M1F_WE size M (1.5S)
16.500₫ 22.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_1F_WE size S Giảm 5.500₫ Công tắc 1 chiều 16AX Schneider AvatarOn A M3T31_1F_WE size S
16.500₫ 22.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che trơn Schneider AvatarOn A M3T01BP_WE Giảm 6.050₫ Mặt che trơn Schneider AvatarOn A M3T01BP_WE
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02MCB_WE cho MCB 2 cực Giảm 6.050₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02MCB_WE cho MCB 2 cực
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01MCB_WE cho MCB 1 cực Giảm 6.050₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01MCB_WE cho MCB 1 cực
18.150₫ 24.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01SB_WE cho cầu dao an toàn Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01SB_WE cho cầu dao an toàn
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T03_WE cho 3 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T03_WE cho 3 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02_WE cho 2 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T02_WE cho 2 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01_WE cho 1 thiết bị size S Giảm 4.950₫ Mặt che Schneider AvatarOn A M3T01_WE cho 1 thiết bị size S
14.850₫ 19.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8431SPCU Giảm 108.075₫ Công tắc 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8431SPCU
324.225₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8431SDND Giảm 108.075₫ Công tắc 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8431SDND
324.225₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Đèn hiển thị 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8430SPCU Giảm 78.100₫ Đèn hiển thị 'Xin dọn phòng' Schneider Zencelo A 8430SPCU
234.300₫ 312.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Đèn hiển thị 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8430SDND Giảm 78.100₫ Đèn hiển thị 'Không làm phiền' Schneider Zencelo A 8430SDND
234.300₫ 312.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727 Giảm 640.475₫ Ổ cắm dao cạo râu Schneider Zencelo A A84727
1.921.425₫ 2.561.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc chìa khóa thẻ Schneider Zencelo A A8431EKT Giảm 323.675₫ Công tắc chìa khóa thẻ Schneider Zencelo A A8431EKT
971.025₫ 1.294.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430SP size S Giảm 3.025₫ Nút che trơn Schneider Zencelo A 8430SP size S
9.075₫ 12.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Đèn báo đỏ Schneider Zencelo A 8430SNRD_WE (NSX) Giảm 45.100₫ Đèn báo đỏ Schneider Zencelo A 8430SNRD_WE (NSX)
135.300₫ 180.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Schneider Zencelo A 3031 Giảm 123.475₫ Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Schneider Zencelo A 3031
370.425₫ 493.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn Schneider Zencelo A 500W, 3031 Giảm 108.900₫ Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn Schneider Zencelo A 500W, 3031
326.700₫ 435.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Châu Âu

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x