Danh mục sản phẩm

Phụ kiện MCCB & ELCB chính hãng

Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C
404.250₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn bảo vệ thấp áp MCCB Chint Giảm 415.756₫ Cuộn bảo vệ thấp áp MCCB Chint
623.634₫ 1.039.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Chint Giảm 198.440₫ Cuộn cắt cho MCCB Chint
297.660₫ 496.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Tiếp điểm báo sự cố MCCB Chint Giảm 87.120₫ Tiếp điểm báo sự cố MCCB Chint
130.680₫ 217.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Tiếp điểm phụ AX-M cho MCCB Chint Giảm 89.056₫ Tiếp điểm phụ AX-M cho MCCB Chint
133.584₫ 222.640₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048 Giảm 886.204₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048
1.127.896₫ 2.014.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400 Giảm 886.204₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400
1.127.896₫ 2.014.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS Giảm 375.584₫ Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS
478.016₫ 853.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS Giảm 666.952₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS
848.848₫ 1.515.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS Giảm 317.988₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS
404.712₫ 722.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FHA-A cho MCCB Fuji Electric Giảm 1.146.816₫ Cuộn cắt BW9FHA-A cho MCCB Fuji Electric
1.242.384₫ 2.389.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FAG0 cho MCCB Fuji Electric Giảm 922.944₫ Cuộn cắt BW9FAG0 cho MCCB Fuji Electric
999.856₫ 1.922.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FAB0 cho MCCB Fuji Electric dòng BW0 Giảm 1.780.416₫ Cuộn cắt BW9FAB0 cho MCCB Fuji Electric dòng BW0
1.928.784₫ 3.709.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BZ6FA10C cho MCCB Fuji Electric dòng G-Twin Giảm 595.584₫ Cuộn cắt BZ6FA10C cho MCCB Fuji Electric dòng G-Twin
645.216₫ 1.240.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SHA cho MCCB Fuji Electric Giảm 542.784₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SHA cho MCCB Fuji Electric
588.016₫ 1.130.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SG0 cho MCCB Fuji Electric Giảm 139.920₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SG0 cho MCCB Fuji Electric
151.580₫ 291.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SB0 cho MCCB Fuji Electric Giảm 185.856₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SB0 cho MCCB Fuji Electric
201.344₫ 387.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BZ6KL10C cho MCCB Fuji Electric Giảm 406.560₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BZ6KL10C cho MCCB Fuji Electric
440.440₫ 847.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SHA Giảm 534.864₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SHA
579.436₫ 1.114.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SG0 Giảm 353.760₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SG0
383.240₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SB0 Giảm 185.856₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SB0
201.344₫ 387.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BZ6WR10C Giảm 349.008₫ Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BZ6WR10C
378.092₫ 727.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FRA0 Giảm 645.268₫ Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FRA0
699.042₫ 1.344.310₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FAA0 Giảm 642.945₫ Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FAA0
696.525₫ 1.339.470₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FKA0 1NO-1NC Giảm 637.718₫ Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FKA0 1NO-1NC
690.862₫ 1.328.580₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BC9K1SA0 cho MCB Fuji Electric Giảm 190.502₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BC9K1SA0 cho MCB Fuji Electric
206.378₫ 396.880₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ BC9W1SA0 1NO-1NC cho MCB Fuji Electric Giảm 180.628₫ Khối tiếp điểm phụ BC9W1SA0 1NO-1NC cho MCB Fuji Electric
195.682₫ 376.310₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x