Danh mục sản phẩm

Phụ kiện MCCB & ELCB chính hãng

Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C Khối tiếp điểm phụ MCCB Fuji Electric BZ6WL10C
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn bảo vệ thấp áp MCCB Chint Giảm 415.756₫ Cuộn bảo vệ thấp áp MCCB Chint
623.634₫ 1.039.390₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt cho MCCB Chint Giảm 198.440₫ Cuộn cắt cho MCCB Chint
297.660₫ 496.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Tiếp điểm báo sự cố MCCB Chint Giảm 87.120₫ Tiếp điểm báo sự cố MCCB Chint
130.680₫ 217.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Tiếp điểm phụ AX-M cho MCCB Chint Giảm 89.056₫ Tiếp điểm phụ AX-M cho MCCB Chint
133.584₫ 222.640₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048 Giảm 886.204₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 24-48VDC SHTD048
1.127.896₫ 2.014.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400 Giảm 886.204₫ Cuộn cắt MCB Mitsubishi (shunt trip) 110-400VAC SHTA400
1.127.896₫ 2.014.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS Giảm 375.584₫ Khối tiếp điểm cảnh báo MCB Mitsubishi AL-05DLS
478.016₫ 853.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS Giảm 666.952₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX2-05DLS
848.848₫ 1.515.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS Giảm 317.988₫ Khối tiếp điểm phụ MCB Mitsubishi AX-05DLS
404.712₫ 722.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FHA-A cho MCCB Fuji Electric Cuộn cắt BW9FHA-A cho MCCB Fuji Electric
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FAG0 cho MCCB Fuji Electric Cuộn cắt BW9FAG0 cho MCCB Fuji Electric
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BW9FAB0 cho MCCB Fuji Electric dòng BW0 Cuộn cắt BW9FAB0 cho MCCB Fuji Electric dòng BW0
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt BZ6FA10C cho MCCB Fuji Electric dòng G-Twin Cuộn cắt BZ6FA10C cho MCCB Fuji Electric dòng G-Twin
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SHA cho MCCB Fuji Electric Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SHA cho MCCB Fuji Electric
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SG0 cho MCCB Fuji Electric Giảm 139.920₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SG0 cho MCCB Fuji Electric
151.580₫ 291.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SB0 cho MCCB Fuji Electric Giảm 185.856₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BW9K1SB0 cho MCCB Fuji Electric
201.344₫ 387.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BZ6KL10C cho MCCB Fuji Electric Giảm 406.560₫ Khối tiếp điểm cảnh báo BZ6KL10C cho MCCB Fuji Electric
440.440₫ 847.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SHA Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SHA
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SG0 Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SG0
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SB0 Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BW9W1SB0
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BZ6WR10C Khối tiếp điểm phụ cho MCCB Fuji Electric BZ6WR10C
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FRA0 Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FRA0
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FAA0 Cuộn cắt + khối tiếp điểm phụ MCB Fuji Electric BC9FAA0
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm cảnh báo BC9K1SA0 cho MCB Fuji Electric Khối tiếp điểm cảnh báo BC9K1SA0 cho MCB Fuji Electric
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Khối tiếp điểm phụ BC9W1SA0 1NO-1NC cho MCB Fuji Electric Khối tiếp điểm phụ BC9W1SA0 1NO-1NC cho MCB Fuji Electric
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x