Danh mục sản phẩm

MCCB Fuji Electric

MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA Giảm 64.030₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250JAG 3P 30kA
3.137.454₫ 3.201.484₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA Giảm 48.929₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW250EAG 3P 18kA
2.397.515₫ 2.446.444₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA Giảm 58.927₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW253J0 3P 25kA
2.887.445₫ 2.946.372₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA Giảm 60.792₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160JAG 3P 30kA
2.978.816₫ 3.039.608₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160EAG 3P 18kA Giảm 46.481₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW160EAG 3P 18kA
2.277.555₫ 2.324.036₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63RAG 2P 25kA MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63RAG 2P 25kA
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63SAG 2P 10kA MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW63SAG 2P 10kA
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW33A0 3P 1.5kA loại kinh tế MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW33A0 3P 1.5kA loại kinh tế
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW32A0 2P 2.5kA MCCB (Aptomat) Fuji Electric BW32A0 2P 2.5kA
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 723.105₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
23.380.403₫ 24.103.508₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 486.726₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
15.737.482₫ 16.224.208₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 75.321₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.690.727₫ 3.766.048₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao Giảm 56.273₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao
2.757.395₫ 2.813.668₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW63RAG, dòng cắt cao Giảm 686.928₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW63RAG, dòng cắt cao
744.172₫ 1.431.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW50RAG, dòng cắt cao Giảm 701.712₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW50RAG, dòng cắt cao
760.188₫ 1.461.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 396.636₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
12.824.572₫ 13.221.208₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 194.869₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
9.548.579₫ 9.743.448₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 108.920₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
5.337.092₫ 5.446.012₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 92.470₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.531.006₫ 4.623.476₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 65.929₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn
3.230.507₫ 3.296.436₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 50.119₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
2.455.813₫ 2.505.932₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.383.360₫ MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn
1.498.640₫ 2.882.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.175.328₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn
1.273.272₫ 2.448.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 681.120₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
737.880₫ 1.419.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 543.312₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
588.588₫ 1.131.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế Giảm 333.213₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế
10.773.883₫ 11.107.096₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x