Danh mục sản phẩm

ELCB 3P chính hãng

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 5.353.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.735.000₫ 11.088.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 4.925.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.272.000₫ 10.197.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 5.078.832₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.502.068₫ 10.580.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 3.077.184₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.333.616₫ 6.410.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 2.309.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.471.000₫ 4.780.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.364.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
1.463.000₫ 2.827.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG Giảm 1.500.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW32SAG
1.605.000₫ 3.105.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG Giảm 1.667.952₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32EAG
1.806.948₫ 3.474.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG Giảm 1.345.344₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW32AAG
1.457.456₫ 2.802.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x