Danh mục sản phẩm

ELCB 3P chính hãng

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.402.401₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
45.344.299₫ 46.746.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 1.219.698₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
39.436.918₫ 40.656.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 1.134.430₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
36.679.918₫ 37.814.348₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 1.115.880₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
36.080.136₫ 37.196.016₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 981.621₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
31.739.067₫ 32.720.688₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 900.557₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
29.118.003₫ 30.018.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 472.930₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
15.291.390₫ 15.764.320₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 811.634₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
26.242.822₫ 27.054.456₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 389.927₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
12.607.629₫ 12.997.556₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 349.172₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
11.289.884₫ 11.639.056₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 325.920₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
10.538.076₫ 10.863.996₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 116.310₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
5.699.214₫ 5.815.524₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 311.780₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
10.080.888₫ 10.392.668₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 194.880₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
9.549.140₫ 9.744.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 109.584₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
5.369.604₫ 5.479.188₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 145.563₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
7.132.565₫ 7.278.128₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 133.871₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
6.559.673₫ 6.693.544₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 126.286₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
6.188.022₫ 6.314.308₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG Giảm 68.972₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG
3.379.616₫ 3.448.588₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG Giảm 60.277₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG
2.953.591₫ 3.013.868₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG Giảm 40.532₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG
1.986.064₫ 2.026.596₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 71.786₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.517.514₫ 3.589.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 62.748₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
3.074.672₫ 3.137.420₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 41.276₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
2.022.500₫ 2.063.776₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

ELCB 3P là một loại thiết bị bảo vệ quá dòng và giảm thiểu nguy cơ giật điện trong hệ thống điện. ELCB là viết tắt của Earth Leakage Circuit Breaker, có nghĩa là thiết bị cắt mạch dòng rò đất. 3P trong ELCB 3P chỉ ra rằng thiết bị này có ba cực.

ELCB 3P được sử dụng để bảo vệ các mạch điện ba pha khỏi các rủi ro liên quan đến dòng rò đất. Khi một thiết bị điện nào đó bị rò điện, dòng điện sẽ chảy ra khỏi đất và tạo ra một dòng rò. ELCB 3P sẽ phát hiện và cắt nguồn điện khi dòng rò vượt quá mức ngưỡng an toàn.

ELCB 3P thường được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện trong các tòa nhà, khách sạn, nhà máy sản xuất và các ứng dụng điện khác. Thiết bị này giúp bảo vệ người sử dụng khỏi nguy cơ giật điện và giảm thiểu thiệt hại cho thiết bị điện khi có sự cố dòng rò xảy ra.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x