Danh mục sản phẩm

ELCB 3P chính hãng

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.104.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
35.715.400₫ 36.820.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 960.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
31.059.400₫ 32.020.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 893.550₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
28.891.450₫ 29.785.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 879.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
28.421.000₫ 29.300.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 773.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
24.996.900₫ 25.770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 709.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
22.940.500₫ 23.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG Giảm 671.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
21.708.600₫ 22.380.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 372.480₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
12.043.520₫ 12.416.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 639.300₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
20.670.700₫ 21.310.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 307.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
9.932.800₫ 10.240.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 183.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
8.986.600₫ 9.170.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 171.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
8.388.800₫ 8.560.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG Giảm 160.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
7.864.500₫ 8.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 91.620₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
4.489.380₫ 4.581.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 164.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
8.036.000₫ 8.200.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 153.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
7.521.500₫ 7.675.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG Giảm 151.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
7.403.900₫ 7.555.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 86.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
4.233.600₫ 4.320.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 114.700₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.620.300₫ 5.735.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 105.440₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.166.560₫ 5.272.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 110.041₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.392.027₫ 5.502.068₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG Giảm 56.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG
2.768.500₫ 2.825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG Giảm 45.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG
2.214.800₫ 2.260.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG Giảm 54.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG
2.665.600₫ 2.720.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG Giảm 47.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG
2.327.500₫ 2.375.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG Giảm 1.488.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG
1.600.000₫ 3.088.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 66.672₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.266.944₫ 3.333.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 49.420₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.421.580₫ 2.471.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.364.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
1.463.000₫ 2.827.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x