Danh mục sản phẩm

ELCB 3P chính hãng

ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG Giảm 1.104.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW800HAG
35.715.400₫ 36.820.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG Giảm 960.600₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW800RAG
31.059.400₫ 32.020.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG Giảm 893.550₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW800EAG
28.891.450₫ 29.785.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG Giảm 879.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW630HAG
28.421.000₫ 29.300.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG Giảm 773.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW630RAG
24.996.900₫ 25.770.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG Giảm 709.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW630EAG
22.940.500₫ 23.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG Giảm 671.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 70kA, EW400HAG
21.708.600₫ 22.380.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG Giảm 372.480₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW400SAG
12.043.520₫ 12.416.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG Giảm 639.300₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW400RAG
20.670.700₫ 21.310.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG Giảm 307.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW400EAG
9.932.800₫ 10.240.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG Giảm 183.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW250RAG
8.986.600₫ 9.170.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG Giảm 171.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW250SAG
8.388.800₫ 8.560.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG Giảm 160.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW250JAG
7.864.500₫ 8.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG Giảm 91.620₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW250EAG
4.489.380₫ 4.581.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG Giảm 164.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW160RAG
8.036.000₫ 8.200.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG Giảm 153.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW160SAG
7.521.500₫ 7.675.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG Giảm 151.100₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW160JAG
7.403.900₫ 7.555.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG Giảm 86.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 18kA, EW160EAG
4.233.600₫ 4.320.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG Giảm 114.700₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 50kA, EW125RAG
5.620.300₫ 5.735.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG Giảm 105.440₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 36kA, EW125SAG
5.166.560₫ 5.272.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG Giảm 110.041₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 30kA, EW125JAG
5.392.027₫ 5.502.068₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG Giảm 56.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW100EAG
2.768.500₫ 2.825.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG Giảm 45.200₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 1.5kA, EW100AAG
2.214.800₫ 2.260.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG Giảm 54.400₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW63RAG
2.665.600₫ 2.720.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG Giảm 47.500₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW63SAG
2.327.500₫ 2.375.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG Giảm 1.488.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW63EAG
1.600.000₫ 3.088.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG Giảm 66.672₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 10kA, EW50RAG
3.266.944₫ 3.333.616₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG Giảm 49.420₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 7.5kA, EW50SAG
2.421.580₫ 2.471.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG Giảm 1.515.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50EAG
1.630.000₫ 3.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG Giảm 1.364.000₫ ELCB (Aptomat chống rò) Fuji Electric 3P 2.5kA, EW50AAG
1.463.000₫ 2.827.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng

ELCB 3P là một loại thiết bị bảo vệ quá dòng và giảm thiểu nguy cơ giật điện trong hệ thống điện. ELCB là viết tắt của Earth Leakage Circuit Breaker, có nghĩa là thiết bị cắt mạch dòng rò đất. 3P trong ELCB 3P chỉ ra rằng thiết bị này có ba cực.

ELCB 3P được sử dụng để bảo vệ các mạch điện ba pha khỏi các rủi ro liên quan đến dòng rò đất. Khi một thiết bị điện nào đó bị rò điện, dòng điện sẽ chảy ra khỏi đất và tạo ra một dòng rò. ELCB 3P sẽ phát hiện và cắt nguồn điện khi dòng rò vượt quá mức ngưỡng an toàn.

ELCB 3P thường được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện trong các tòa nhà, khách sạn, nhà máy sản xuất và các ứng dụng điện khác. Thiết bị này giúp bảo vệ người sử dụng khỏi nguy cơ giật điện và giảm thiểu thiệt hại cho thiết bị điện khi có sự cố dòng rò xảy ra.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x