Danh mục sản phẩm
Panasonic đề ra mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

Panasonic đề ra mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

31/05/2022 - Đỗ Oanh

1. Panasonic hướn đến mục tiêu trung hòa carbon, góp phần giải quyết những thách thức của xã hội toàn cầu. Tầm nhìn Môi trường năm 2050 của Panasonic được đề ra từ năm 2017, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tạo ra thặng dư năng lượng sạch. Việc chuyển đổi sang cam kết Panasonic GREEN IMPACT (“Tá...

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x