Danh mục sản phẩm

Contactor Coil AC 6A -> 23A

Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 288.600₫ Contactor LS MC-22b 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
415.400₫ 704.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 234.500₫ Contactor LS MC-18b 18A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
337.500₫ 572.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 162.400₫ Contactor LS MC-12b 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
233.600₫ 396.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 144.300₫ Contactor LS MC-9b 9A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
207.700₫ 352.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC Giảm 221.000₫ Contactor LS MC-18a 18A, coil 220V AC
318.000₫ 539.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC Giảm 144.300₫ Contactor LS MC-12a 12A, coil 220V AC
207.700₫ 352.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC Giảm 128.500₫ Contactor LS MC-6a 6A, coil 220V AC
185.000₫ 313.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC Giảm 851.600₫ Contactor Mitsubishi S-T21 23A, coil 220V AC
365.000₫ 1.216.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC Giảm 746.100₫ Contactor Mitsubishi S-T20 18A, coil 220V AC
319.800₫ 1.065.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC Giảm 501.300₫ Contactor Mitsubishi S-T12 12A, coil 220V AC
214.800₫ 716.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC Giảm 416.600₫ Contactor Mitsubishi S-T10 9A, coil 220V AC
178.500₫ 595.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 351.100₫ Contactor Fuji Electric SC-5-1 22A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
380.400₫ 731.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC) Giảm 323.700₫ Contactor Fuji Electric SC-4-1 22A, coil 220V AC, 1 tiếp điểm (NO hoặc NC)
350.600₫ 674.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC Giảm 327.400₫ Contactor Fuji Electric SC-4-0 16A, coil 220V AC
354.600₫ 682.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC Giảm 239.700₫ Contactor Fuji Electric SC-05 12A, coil 220V AC, tiếp điểm NO + NC
259.700₫ 499.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC Giảm 207.500₫ Contactor Fuji Electric SC-0 12A, coil 220V AC
224.800₫ 432.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC Giảm 171.000₫ Contactor Fuji Electric SC-03 9A, coil 220V AC
185.400₫ 356.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng