Danh mục sản phẩm

Contactor Coil AC 30A -> 105A

Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC Giảm 1.208.700₫ Contactor LS MC-100a 100A, coil 220V AC
1.739.300₫ 2.948.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC Giảm 924.500₫ Contactor LS MC-85a 85A, coil 220V AC
1.330.500₫ 2.255.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC Giảm 766.700₫ Contactor LS MC-75a 75A, coil 220V AC
1.103.300₫ 1.870.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC Giảm 676.500₫ Contactor LS MC-65a 65A, coil 220V AC
973.500₫ 1.650.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC Giảm 595.300₫ Contactor LS MC-50a 50A, coil 220V AC
856.700₫ 1.452.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC Giảm 487.100₫ Contactor LS MC-40a 40A, coil 220V AC
700.900₫ 1.188.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC Giảm 417.200₫ Contactor LS MC-32a 32A, coil 220V AC
600.300₫ 1.017.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC Giảm 17.186₫ Contactor Mitsubishi S-T100 100A, coil 220V AC
1.701.414₫ 1.718.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC Giảm 15.012₫ Contactor Mitsubishi S-T80 80A, coil 220V AC
1.486.188₫ 1.501.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC Giảm 10.379₫ Contactor Mitsubishi S-T65 65A, coil 220V AC
1.027.521₫ 1.037.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC Giảm 2.300.800₫ Contactor Mitsubishi S-T50 50A, coil 220V AC
986.000₫ 3.286.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T35 40A, coil 220V AC Giảm 1.147.300₫ Contactor Mitsubishi S-T35 40A, coil 220V AC
491.700₫ 1.639.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T32 32A, coil 220V AC Giảm 887.800₫ Contactor Mitsubishi S-T32 32A, coil 220V AC
380.500₫ 1.268.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Mitsubishi S-T25 30A, coil 220V AC Giảm 984.100₫ Contactor Mitsubishi S-T25 30A, coil 220V AC
421.700₫ 1.405.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC Giảm 1.529.100₫ Contactor Fuji Electric SC-N5A 105A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO +2NC
1.656.500₫ 3.185.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 1.396.600₫ Contactor Fuji Electric SC-N4 80A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.512.900₫ 2.909.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 952.000₫ Contactor Fuji Electric SC-N3 65A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
1.031.300₫ 1.983.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 868.000₫ Contactor Fuji Electric SC-N2S 50A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
940.400₫ 1.808.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 636.200₫ Contactor Fuji Electric SC-N2 40A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
689.300₫ 1.325.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC Giảm 495.300₫ Contactor Fuji Electric SC-N1 32A, coil 220V AC, tiếp điểm 2NO + 2NC
536.500₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng