Danh mục sản phẩm

Phân phối MCCB & ELCB IEK chính hãng, chuẩn châu Âu

MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A Giảm 28.720.736₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 120kA type C, frame size 1600A
61.031.564₫ 89.752.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A Giảm 19.490.944₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 1600A
41.418.256₫ 60.909.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A Giảm 15.075.808₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 630A
32.036.092₫ 47.111.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A Giảm 11.399.872₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 630A
24.224.728₫ 35.624.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A Giảm 8.360.704₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 630A
17.766.496₫ 26.127.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A Giảm 11.147.840₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 400A
23.689.160₫ 34.837.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A Giảm 8.995.712₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 100kA type C, frame size 400A
19.115.888₫ 28.111.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A Giảm 5.389.120₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 400A
11.451.880₫ 16.841.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A Giảm 4.084.256₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 400A
8.679.044₫ 12.763.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A Giảm 7.553.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 250A
16.050.584₫ 23.603.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A Giảm 3.769.216₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 250A
8.009.584₫ 11.778.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A Giảm 3.231.008₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 250A
6.865.892₫ 10.096.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A Giảm 6.890.400₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 160A
14.642.100₫ 21.532.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A Giảm 3.077.184₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 160A
6.539.016₫ 9.616.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A Giảm 2.412.608₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 160A
5.126.792₫ 7.539.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A Giảm 4.248.992₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 150kA type C, frame size 125A
9.029.108₫ 13.278.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A Giảm 2.608.672₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 85kA type C, frame size 125A
5.543.428₫ 8.152.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A Giảm 2.052.512₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 50kA type C, frame size 125A
4.361.588₫ 6.414.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A Giảm 1.739.232₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 125A
3.695.868₫ 5.435.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A Giảm 1.254.176₫ MCCB IEK Armat chỉnh dòng cơ học 3P 35kA type C, frame size 63A
2.665.124₫ 3.919.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A Giảm 2.557.280₫ MCCB IEK Karat VA88-40 3P 35kA type C, frame size 800A
5.434.220₫ 7.991.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A Giảm 1.640.320₫ MCCB IEK Karat VA88-37 3P 35kA type C, frame size 400A
3.485.680₫ 5.126.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A Giảm 685.696₫ MCCB IEK Karat VA88-35 3P 35kA type C, frame size 250A
1.457.104₫ 2.142.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A Giảm 374.880₫ MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 125A
796.620₫ 1.171.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng
MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A MCCB IEK Karat VA88-32 3P 25kA type C, frame size 63A
Liên hệ
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 24 tháng

Dòng MCCB & ELCB chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu nay đã có mặt Việt Nam với giá thành vô cùng cạnh tranh.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x