Danh mục sản phẩm

Contactor Coil AC/DC 125A -> 800A

Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a Giảm 46.079₫ Role nhiệt LS MT-800 dùng cho Contactor MC-500a, MC-630a, MC-800a
4.561.821₫ 4.607.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a Giảm 1.240.200₫ Role nhiệt LS MT-225 dùng cho Contactor MC-185a, MC-225a
1.784.800₫ 3.025.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC Giảm 369.930₫ Contactor LS MC-800a 800A, coil 220V AC
18.126.570₫ 18.496.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC Giảm 292.050₫ Contactor LS MC-630a 630A, coil 220V AC
14.310.450₫ 14.602.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC Giảm 279.070₫ Contactor LS MC-500a 500A, coil 220V AC
13.674.430₫ 13.953.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC Giảm 69.443₫ Contactor LS MC-400a 400A, coil 220V AC
6.874.857₫ 6.944.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC Giảm 61.006₫ Contactor LS MC-330a 330A, coil 220V AC
6.039.594₫ 6.100.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC Giảm 55.814₫ Contactor LS MC-265a 265A, coil 220V AC
5.525.586₫ 5.581.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC Giảm 41.212₫ Contactor LS MC-225a 225A, coil 220V AC
4.079.988₫ 4.121.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC Giảm 34.722₫ Contactor LS MC-185a 185A, coil 220V AC
3.437.478₫ 3.472.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC Giảm 27.258₫ Contactor LS MC-150a 150A, coil 220V AC
2.698.542₫ 2.725.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC Giảm 21.093₫ Contactor LS MC-130a 130A, coil 220V AC
2.088.207₫ 2.109.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC Giảm 1.206.537₫ Contactor Fuji Electric SC-N16 800A, coil 220V AC/DC
39.011.363₫ 40.217.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC Giảm 765.165₫ Contactor Fuji Electric SC-N14 600A, coil 220V AC/DC
24.740.335₫ 25.505.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC Giảm 76.648₫ Contactor Fuji Electric SC-N12 400A, coil 220V AC/DC
7.588.152₫ 7.664.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC Giảm 59.110₫ Contactor Fuji Electric SC-N11 300A, coil 220V AC/DC
5.851.890₫ 5.911.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC Giảm 44.816₫ Contactor Fuji Electric SC-N10 220A, coil 220V AC/DC
4.436.784₫ 4.481.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC Giảm 34.108₫ Contactor Fuji Electric SC-N8 180A, coil 220V AC/DC
3.376.692₫ 3.410.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC Giảm 32.238₫ Contactor Fuji Electric SC-N7 150A, coil 220V AC/DC
3.191.562₫ 3.223.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC Giảm 23.189₫ Contactor Fuji Electric SC-N6 125A, coil 220V AC/DC
2.295.711₫ 2.318.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Nhật
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng